Expedient 901051/18

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Assistència tècnica i audiovisual dels actes realitzats a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
30.000,00 €
Empresa adjudicatària:
ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ CULTURAL I LA PARTICIPACIÓ POPULAR
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura:
Prova: $provaURL