Expedient 901011/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Servei per a l'itinerància de l'exposició Metòpolis de Ciutats
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
34.866,78 €
Empresa adjudicatària:
INTERVENTO 2 SL
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: