Expedient 900789/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Obres del projecte per la la recuperació de l'ecosistema fluvial al riu Ripoll i connexió per a vianants, al terme municipal de Ripollet.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
268.560,20 €
Empresa adjudicatària:
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL
Òrgan de contractació:
Vicepresidència Executiva
Data de signatura:
Prova: $provaURL