Expedient 900555/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Estudi Òmnibus per l'AMB 2019
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
48.205,00 €
Empresa adjudicatària:
GABINET D'ESTUDIS SOCIALS I OPINIÓ PÚBLICA, SL
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura:
Prova: $provaURL