Expedient 900225/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Obres del projecte per la millora de l'entorn i urbanització parcial del c/ de la clota sota l'AP-7, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
275.847,13 €
Empresa adjudicatària:
UTE DRIM MEDIAMBIENT SL (50%) – TRATAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS SA (50%)
Òrgan de contractació:
Vicepresidència Executiva
Data de signatura: