Expedient 900163/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Subministrament de manteniment de programari gestió de la biblioteca AbsysNET
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
6.350,00 €
Empresa adjudicatària:
BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACIÓN,SA
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura:
Prova: $provaURL