S'activa l'episodi de contaminació atmosfèrica per partícules (PM10)

Tornar

| Tema: Contaminació

Avui, dijous 22 d'octubre de 2020, l'AMB ha activat el seu protocol d'actuació per als episodis ambientals de contaminació a causa de la presència d'una intrusió de pols africana

Episodi de contaminació per partícules PM10


Avui, dijous 22 d'octubre de 2020, l'AMB ha activat el seu protocol d'actuació per als episodis ambientals de contaminació a causa de la presencia d'una intrusió de pols africana

El vicepresident de Medi Ambient de l'AMB, Eloi Badia, i el Vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda, han enviat a tots els ajuntaments metropolitans la comunicació de l'activació de les mesures previstes en el protocol que es va aprovar al gener de 2017, i que es va revisar i actualitzat al juny de 2018, animant-los a prendre mesures per conscienciar a la ciutadania d'actuar per reduir la contaminació.

En aquest sentit, l'AMB notifica la situació i el nivell d'avís i ofereix consells i recomanacions a la ciutadania,  empreses i ajuntaments metropolitans:

 • En l'àmbit de les obres, es recomana, en la mesura del possible:
 1. Aturar les activitats pulverulentes de les obres
 2. En cas d'obres de enderroc o de moviment de terres, tapar correctament mitjançant lones protectores els vehicles i material d'obra que puguin generar pols
 3. Incrementar la freqüència d'aplicació de les mesures obligatòries de reg (freàtica o reutilitzable sempre que sigui possible) i neteja en l'àmbit de les obres.
 • Pel que fa a les activitats econòmiques industrials que tinguin focus emissors a l'atmosfera, es recomana:
 1. Posar en marxa les mesures descrites als Plans d'acció individuals per a la fase d'avís preventiu.
 2. En cas de no tenir-los, s'apliquen les mesures definides per a la indústria al Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire PAMQA 2020: no realitzar processos com arrencades i posades a punt que no siguin imprescindibles i es puguin endarrerir.
 3. No manipular ni tractar material que generi polseguera. 
 • En l'àmbit de la mobilitat, es recomana:
 1. Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
 2. Utilitzar el transport públic.
 3. Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l'horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…)
 4. Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.)
 5. En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
 • En l'àmbit de la climatització, es recomana:
 1. Regulació de la climatització de les llars: a l'estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l'hivern baixar-la.
 2. Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa… evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes.

Alertes gratuïtes al mòbil en cas d'alerta ambiental
A més, l'AMB ofereix a la seva web un visor que permet consultar l'evolució dels darrers dies de contaminació atmosfèrica als seus municipis. Alhora, mitjançant inscripció a la web, es podrà accedir a un servei gratuït d'alertes per alta contaminació en l'àmbit metropolità.

Prova: $provaURL