Obre les portes el nou refugi de biodiversitat del riu Besòs a Santa Coloma

| Tema: Biodiversitat, Rius

El nou refugi permetrà el desenvolupament de flora i fauna i millorarà la qualitat paisatgística d'una conca fluvial reconvertida en un corredor ecològic que uneix la serralada de Marina amb el litoral metropolità. Comença una nova etapa per preservar els hàbitats existents, potenciar la biodiversitat autòctona i eliminar les espècies invasores

Tram del riu Besòs convertit en refugi

La primera fase de renaturalització del riu Besòs a Santa Coloma de Gramenet ja és una realitat. Aquest divendres, l'AMB i el consistori han presentat el refugi de biodiversitat: una veritable aula a l'aire lliure destinada a famílies i escoles per aprendre, conèixer i observar espècies de flora i fauna d'aquest eix fluvial metropolità. L'actuació ha tingut una inversió de 906.120,21 €, cofinançada entre l'AMB, l'Ajuntament de Santa Coloma i els fons FEDER.

Les principals actuacions d'aquesta primera fase de renaturalització són les següents:

 • Plantació de més de 1.500 espècies autòctones d'arbres de ribera (àlbers, salzes i oms), arbustives (llentiscles, sargues, gatells, marfulls, saücs, llorers, oliveretes, alocs, tamarius, esbarzers), enfiladisses (heures, gavarres, ridortes) i aquàtiques (lliris, bogues, joncs, salicàries).
 • Aula ambiental (esplanada de recepció). Permet rebre els grups de visitants (escoles i famílies), als quals es facilitarà informació detallada sobre la visita i l'accés a la llacuna didàctica.
 • Camí didàctic. Es tracta d'un recorregut educatiu integrat en l'ecosistema fluvial per facilitar l'observació i el coneixement dels diferents hàbitats i espècies de manera respectuosa.
 • Llacuna didàctica. Situada al peu del pont Vell, s'ha dissenyat per compatibilitzar els processos ambientals amb les funcions d'aula ambiental a l'aire lliure, dins dels recorreguts didàctics municipals. S'ha creat una trajectòria accessible per als grups de visitants, que travessa la terrassa i creua els nous canals que aprofiten l'excedent d'aigua i la condueixen fins al riu. Amb una superfície de més de 500 m2 d'aigua en constant renovació, la llacuna didàctica és ja un indret únic en la dinàmica socioambiental del Besòs.
 • Llacunes artificials. Són reserves de biodiversitat aqüícola. Hi hau dues noves llacunes amb accés restringit per a tasques de caràcter científic o educatiu i per potenciar les zones d'alimentació i reproducció d'espècies d'aus, peixos i amfibis.  Dues de les llacunes s'han construït per substituir sengles parcel·les del sistema de fitodepuració desenvolupat als anys 90 com a complement a la funció de la depuradora de Montcada i Reixac. El nou disseny maximitza la capacitat d'acollida de fauna amb una làmina d'aigua de 350 m2, tot mantenint una funció de biofiltre vegetal que millora la qualitat de l'aigua abans de retornar-la al riu.
 • Meandrificació del camí de servei. Es tracta d'una estratègia per naturalitzar la zona de refugi i crear nous microhàbitats amb vegetació fluvial per afavorir la presència de pol·linitzadors, lepidòpters, rèptils, amfibis i mamífers.

L'àmbit d'actuació de la fase 1 de les obres comprèn l'espai de la llera entre el pont Vell i Can Zam.

Segona fase d'actuació: connectar el riu amb els espais naturals del voltant
L'AMB està redactant la segona fase d'intervencions, centrades en la connectivitat del riu Besòs amb els espais naturals adjacents: Collserola i la serralada de Marina.  Aquesta actuació, promoguda per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, comporta una inversió de més de tres milions d'euros que serà finançada a través dels fons europeus NextGenerationEU aportats pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència urbana 2021. L'inici d'aquestes obres començarà el 2024 i finalitzarà previsiblement el 2025.

Projecte global: tres quilòmetres que combinen natura, divulgació i educació ambiental
L'any 2018 l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va engegar el projecte Refugi de Biodiversitat, amb la voluntat de protegir una part de la llera del riu, fomentar processos d'autoregeneració de l'ecosistema fluvial i connectar-lo amb els espais naturals adjacents.

Els cinc objectius estructurals d'aquest projecte són els següents:

 • Millorar la funció de connector ecològic entre els parcs naturals de la serralada de Marina i de la serra de Collserola.
 • Millorar les condicions ambientals per al desenvolupament de la població de l'anguila europea (Anguilla anguilla), en perill crític d'extinció.
 • Recuperar hàbitats lacunars desapareguts perquè augmenti la presència d'espècies de peixos i amfibis al tram final del Besòs.
 • Reduir gradualment la presència d'espècies exòtiques i invasores de flora i fauna, entre les quals l'anomenada canya americana (Arundo donax).
 • Posar en marxa un espai educatiu perquè s'hi duguin a terme activitats de divulgació i ciència ciutadana.

L'actuació global del Refugi s'estendrà en ambdós marges, al llarg de tres quilòmetres de la llera del riu, des del pont Vell fins al límit municipal amb Montcada i Reixac. Al llarg d'aquest recorregut es construiran nous aiguamolls, es lluitarà contra les espècies invasores amb plantació d'espècies de ribera i es millorarà la connectivitat de la fauna al llarg del riu i amb els espais naturals del seu voltant.

L'obra conjunta té previst un pressupost aproximat de set milions d'euros, amb la col·laboració entre les diferents administracions implicades.

Documents relacionats
Enllaços relacionats
On
Marker
Pont Vell, Santa Coloma de Gramenet
Marker
Can Zam, Santa Coloma de Gramenet