Les platges metropolitanes retrocediran més de 20 metres en 30 anys si no s'actua amb un pla estructural de resiliència

| Tema: Platges

L'AMB demana al Ministeri per a la Transició Ecològica un pla d'estabilització de les platges i s'ofereix per coordinar-lo

Les aportacions de sorra del port de Barcelona són insuficients per compensar la pèrdua natural de 160.000 m3 anuals de sorra del delta del Llobregat

L'informe proposa solucions per protegir el litoral metropolità nord, com la construcció d'espigons i geotubs tèxtils submergits, a més d'aportacions de sorra

Platges metropolitanes

Els estudis previs de la dinàmica litoral del sud metropolità i la proposta d'actuacions de millora i protecció del litoral metropolità nord conclouen que les platges tenen un dèficit de sorra molt important a causa d'infraestructures com el dic del riu Llobregat i el port del Masnou. Si no es porta a terme un pla estructural de resiliència, les platges podrien perdre més de 20 metres en 30 anys. Per això, l'AMB demana al Govern espanyol un pla d'estabilització del litoral metropolità i estén la mà per coordinar-lo.

Els indicadors i resultats més significatius dels Estudis previs de la dinàmica litoral del sud metropolità són els següents:

 • Es perden 160.000 m3 anuals de sorra al delta del Llobregat.
 • Les aportacions anuals de sorra del port de Barcelona en compliment de la Declaració d'impacte ambiental (DIA) són insuficients i la granulometria no és l'adequada.
 • El dic del riu Llobregat té un paper negatiu en la regeneració de les platges del delta del Llobregat. Aquesta infraestructura, que té 8 metres de profunditat, actua com a "trampa" de sediments, que baixen fins a aquesta fondària i després s'hi queden atrapats. Així doncs, la conca sedimentària del riu Llobregat s'ha desconnectat del delta, fet que trenca la dinàmica natural d'aportació i transport de sediments, que alhora són regeneradors naturals de sorra a les platges.
 • Les platges del litoral metropolità sud retrocedeixen 1 metre de mitjana anual.
 • Els temporals han incrementat notablement des del 2017, i són més prematurs, intensos, freqüents i llargs. Aquesta conjuntura fa augmentar l'erosió i la inundabilitat de les platges

Aquests resultats i indicadors complementen un primer estudi de les platges del delta del Llobregat, en què l'AMB va descobrir un sistema de barres de sorra submergides que podria protegir les platges del litoral metropolità sud, amb 1,5 metres d'alçada i una longitud de 20 quilòmetres.

Propostes concretes de protecció i millora del litoral metropolità nord

A partir dels Estudis previs per a l'estabilització de les platges de Sant Adrià de Besòs, Badalona i Montgat, l'AMB ha treballat en un document de propostes i actuacions a les platges del litoral metropolità nord.

Les alternatives proposades intenten donar solucions d'estabilització, especialment en tres àmbits concrets: a la platja de les Roques i les platges del nord del municipi de Montgat, i a la platja de la Mora a Badalona.

Les solucions i mesures que es plantegen s'adapten a les particularitats, necessitats i condicions geogràfiques de cada platja:

 • Montgat nord. Construir tres espigons i un dic exempt, cosa que generaria un total de 5 platges amb longituds d'entre 450 i 500 metres. Una altra alternativa seria substituir el dic per un espigó perpendicular a la costa i col·locar un martell submergit de 2 metres de francbord i 95 m de longitud. A més, hi hauria d'haver una aportació de sorra gruixuda, amb un diàmetre superior a 1 mm. Els volums estimats oscil·len entre els 220.000 i els 315.000 m3 de sorra.
 • Platja de les Roques. Construir un espigó de 75 metres de llarg situat al límit de l'escullera que ja hi ha a l'extrem sud-oest, que permeti tenir una amplada mitjana mínima d'uns 30 metres i que protegeixi la platja de les pèrdues provocades per l'onatge. Les aportacions de sorra es quantifiquen en 15.000 m3 amb un gra d'1 mm de diàmetre.
 • Platja de la MoraConstruir dos espigons: un al nord, aprofitant estructures existents i fent créixer una part submergida, de tal manera que es configuraria un nou tram de 45 m de longitud. El segon seria al sud, amb 95 metres de llarg. La sorra aportada, quantificada en 65.000 m3, hauria de ser gruixuda, d'una mida de gra d'1 mm. A més, cal una estructura submergida de retenció de sorres situada paral·lelament a la platja i amb 2 m de francbord.
 • Platja de la Barca MariaRetirar l'escullera actual al peu del talús del passeig i substituir-la per un tub de geotèxtil omplert de sorra, igual que el que el Ministeri ha executat a la platja de Gavà. Si la platja es troba en un estat precari i arriba un temporal, aquesta infraestructura garanteix que no hi haurà soscavaments i no es posarà en risc el passeig. A banda del geotub, caldria fer aportacions inicials de sorra d'1 mm de diàmetre i un total de 58.500 m3.

Port del Masnou: barrera de sediments negativa per a la regeneració natural de les platges

El port del Masnou, com altres del Maresme, actua com una infraestructura de barrera per a la dinàmica natural dels sediments transportats pels corrents marins a la costa central, que viatgen de nord-est a sud-oest. El transport de sediments es quantifica entre 50.000 i 100.000 m3/any, que queden atrapats a l'estructura portuària. Aquesta circumstància implica que no hi ha aportacions de sorra a les platges de Montgat de manera natural.

Aquest informe proposa restablir el moviment dels sediments a través de la tècnica del bypass: mobilitzant en vaixell (draga) una part de la sorra des del nord cap a la part meridional del port, a les platges de Montgat.

Fins ara es feia una aportació de sorres des de la bocana fins al sud del port, però s'efectuava a la platja submergida (en el fons submarí), i no tenia efecte sobre l'ampliació de superfície de la platja útil (part emergida). Així doncs, aquestes aportacions s'han de fer a la part seca o emergida.

L'AMB estén la mà al Ministeri per a la Transició Ecològica

L'organisme metropolità ofereix la màxima col·laboració tècnica i institucional als organismes competents i estén la mà a la Generalitat i al Govern espanyol per començar plegats un pla de resiliència del litoral metropolità en un marc de cooperació interadministrativa. Aquestes mesures segueixen dues estratègies diferents: actuacions urgents i a curt termini consistents en aportacions de sorra en les platges que ho requereixin, i un pla de resiliència a mitjà i llarg termini que sigui estructural i permeti recuperar i conservar les platges metropolitanes.

L'AMB posa en relleu les actuacions que el MITECO ha engegat al litoral metropolità tot i que els processos administratius alenteixen un procés que convindria que anés més ràpid per fer front a la regressió cada cop més accentuada:

 • El projecte de descontaminació de la platja del litoral a Sant Adrià de Besòs. La previsió és acabar les actuacions de descontaminació abans de l'estiu del 2023.
 • La redacció del projecte de protecció i estabilització de les platges del delta del Llobregat. Actualment es troba en procés d'adjudicació.
 • La redacció del projecte d'estabilització de les platges de Montgat. Es troba en la fase de licitació i està previst que l'adjudicació sigui abans de finals d'any.

Documents relacionats
Enllaços relacionats