L’AMB renova tres vehicles d'intervenció a les rondes de Barcelona amb un disseny i equipament innovadors

| Tema: Rondes

La nova retolació es basa en el patró Battenberg, una quadrícula d’escacs acolorida que homogeneïtza la identificació de tots els serveis d’emergències. Els nous automòbils disposen d’un sistema intel·ligent d’optimització de rutes. Aquests vehicles recorren més de 326 km diaris, amb una vigilància continuada les 24 hores i els 365 dies a l’any al llarg de les rondes.

L’AMB posa en funcionament tres nous vehicles de l’equip viari a les rondes de Barcelona, dins del contracte de manteniment i conservació d’aquesta anella automobilística. Es tracta de tres automòbils tipus furgoneta de 6,8 m de llarg i 2,5 m d’alçada equipats amb senyalització vertical lluminosa i un panell de missatge variable que serveix per informar els conductors de qualsevol incidència que sorgeixi.

Els nous vehicles tenen una imatge exterior renovada i reforçada, que en millora la visibilitat d’acord amb el patró Battenberg: una quadrícula d’escacs amb colors d’alt contrast visual que segueix la tendència d’altres serveis de trànsit, d’emergències i policials. Aquesta retolació permet que els usuaris s’assabentin de possibles incidències o emergències.

El servei viari té com a objectiu prestar suport en seguretat, senyalització, intervenció i explotació de les rondes. Per fer-ho, els vehicles recorren, de mitjana, més de 326 km diaris per atendre una mitjana de 250 incidències mensuals relacionades amb la xarxa viària. Els nous automòbils disposen d’un sistema intel·ligent que indica en tot moment els recorreguts necessaris per arribar als punts on es produeixen incidències i, alhora, cobrir totes les obligacions de vigilància. Es tracta d’una aplicació que permet als operaris determinar les rutes de pas en funció del temps màxim disponible per complir les obligacions contractuals de vigilància de la via. El sistema de seguiment per satèl·lit de la flota identifica, mitjançant codis de colors, el seu pas pels diferents eixos viaris i els recomana els itineraris que han de seguir en funció del temps disponible, establint prioritats. A més, si escau, assigna la vigilància de l’eix en qüestió a altres vehicles de conservació propers.

Les principals millores tècniques i de seguretat respecte a vehicles anteriors són:

  • Disponibilitat d’un desfibril·lador automàtic extern.
  • Càmeres de visió posterior d’alta definició i cobertura.
  • Càmera a bord davantera amb imatge en temps real.
  • Sistema de seguiment de flota per satèl·lit.
  • Il·luminació lateral per a suport de treballs nocturns o en túnels.
  • Tecnologia actualitzada de senyalització i abalisament que en millora la visibilitat.

Enllaços relacionats