L'AMB participa en projectes a escala europea per portar la metròpolis de Barcelona a l'avantguarda de la transició energètica

| Tema: Energies renovables

Tres projectes europeus, amb finançament provinent dels fons H2020, donen impuls a solucions innovadores en energia i s'alineen amb els objectius estratègics de l'AMB inclosos en el Pla clima i energia 2030
L'AMB ja compta al territori amb instal·lacions amb aquest tipus de tecnologies, com la fotolinera V2G de Molins de Rei, una instal·lació pionera a l'Estat espanyol

L'AMB, en una de les seves prioritats estratègiques de mandat, treballa per dur a terme la transició energètica al territori metropolità. Sota el guiatge del seu Pla clima i energia 2030, té en marxa un seguit de programes per tal d'estendre les energies renovables per la metròpolis i impulsar iniciatives com les comunitats energètiques.

En aquesta línia, l'AMB participa en diversos projectes d'escala europea, que s'alineen  amb les dues prioritats estratègiques en matèria d'energia: ajuntaments 100 % renovables el 2030 (projectes V2Market i ProcuRE), relacionats amb sistemes d'emmagatzematge i gestió de la demanda d'energia i edificis de consum quasi nul), i comunitats energètiques locals (projecte UP-STAIRS).

El vicepresident d'ecologia de l'AMB i regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, ha volgut destacar el paper que "han de tenir les Administracions Públiques, com l'AMB, en aquesta nova etapa que s'obre amb la transició ecològica. Així, aquests nous projectes pilots ens serviran per innovar en l'àmbit de les energies renovables i oferir alternatives energètiques eficients."

Projecte V2Market: solució a l'emmagatzematge d'energia verda

L'objectiu principal d'aquest projecte és desenvolupar models de negoci clars per a la tecnologia V2G a Espanya. Aquesta tecnologia permet disposar d'instal·lacions que, a banda de generar energia a partir de tecnologies netes, com la solar fotovoltaica, són capaces d'emmagatzemar excedents o injectar de nou aquesta energia a la xarxa per adaptar-se a les necessitats del sistema en cada moment.

Un exemple clar d'aquesta tecnologia és la fotolinera de Molins de Rei, instal·lada per l'AMB. Aquesta fotolinera, a banda de carregar els vehicles elèctrics amb energia verda i de km 0, també facilita que l'energia segueixi el camí oposat: permet retornar a la xarxa l'energia provinent de la bateria dels vehicles connectats que no la necessiten. Aquesta funcionalitat permet disposar d'energia solar en els moments en què, per motius meteorològics, és escassa, i és un element clau per donar solució al problema de l'emmagatzematge d'energia: un habitatge tipus consumeix cada dia, de mitjana, 9,6 kWh d'electricitat, mentre que una bateria de cotxe elèctric és capaç d'emmagatzemar-ne entre 22 i 100 kWh, segons el model.

La participació de l'AMB com a sòcia del projecte consistirà en la realització d'una prova pilot: convertirà les seves infraestructures V2G existents en un banc de proves per a nous models de negoci que validin la rendibilitat d'aquesta tecnologia.

Així doncs, el projecte posarà l'AMB a l'avantguarda de la integració d'energies renovables amb emmagatzematge intel·ligent i replicable. L'acció també suposarà més estalvi energètic i econòmic per part dels ajuntaments metropolitans i de la mateixa AMB, ja que s'accelerarà el retorn econòmic i financer de les instal·lacions V2G que té en marxa al territori.


El projecte V2Market té un pressupost total de 2.000.000 €, dels quals l'AMB en rebrà 139.125 €. Aquest finançament, combinat amb la inversió pròpia, generarà un impacte total directe sobre el territori de més de 351.000 €.

Projecte H2020 ProcuRE: edificis públics 100 % renovables

Encara que alguns edificis, en l'actualitat, assoleixen grans nivells d'eficiència energètica, mai no aconsegueixen consumir el 100 % d'energia renovable. Algunes solucions innovadores, com l‘energia fotovoltaica de capa fina i noves solucions de climatització d'alta eficiència faran possible aquest salt fins al 100 %.

El mecanisme de compra precomercial o PCP (pre-commercial procurement) permet ajuntar processos de compra d'equips i sistemes per a propietaris d'edificis amb interessos comuns dins del mercat europeu. Aquesta acció conjunta ajuda a avançar en la innovació, reduir la fragmentació dels projectes i rebaixar costos d'adquisició.

L'objectiu del projecte ProcuRE és realitzar una compra precomercial entre cinc entitats públiques locals d'arreu d'Europa (entre les quals l'AMB), per adquirir components i sistemes energètics innovadors i assolir un subministrament 100 % renovable en un edifici municipal pilot escollit. Aquests sistemes inclouen tant components de generació d'energia (com ara plaques solars), com elements que redueixin la demanda energètica de l'edifici, per tal d'aconseguir el màxim nivell d'eficiència possible.

L'AMB participarà en aquest projecte convertint en 100 % renovable un edifici d'equipaments municipal (l'edifici de la Casa de la Vila de Sant Boi de Llobregat) a partir del mecanisme de PCP, invertint en millores als sistemes de climatització, tancaments i generació d'energia solar fotovoltaica, entre d'altres. A banda de suposar un clar estalvi en consums al municipi, el projecte també permetrà a l'AMB conèixer de primera mà les últimes innovacions tecnològiques a escala europea pel que fa a la integració d'energies renovables en edificació, per poder-les aplicar posteriorment en nous equipaments metropolitans.

El regidor de Transició Energètica i Hídrica de l'Ajuntament de Sant Boi, Daniel Martínez, afirma que "mitjançant aquest projecte, Sant Boi esdevindrà un laboratori metropolità de tecnologia de darrera generació creada per aconseguir que el subministrament d'energia dels edificis públics procedeixi en un 100% de fonts renovables pròpies". "És un pas més", ha afegit, "en el camí que hem iniciat a la nostra ciutat cap a la transició energètica, una prioritat estratègica que compartim amb l'AMB en el context general de la lluita contra l'emergència climàtica".

Per al projecte ProcuRE, que té un pressupost total d'11.000.000 €, l'AMB rebrà un finançament de la UE d'1.403.850 € que, sumat a la inversió pròpia, tindrà un impacte d'1.671.250 € sobre la metròpolis.

Projecte UP-STAIRS: comunitats energètiques renovables

El projecte UP-STAIRS, també emmarcat dins del programa europeu H2020, està enfocat a promoure el creixement de comunitats energètiques renovables per avançar cap als objectius d'estalvi energètic establerts per la UE.

Les comunitats energètiques renovables són aquelles en què els diferents actors d'una comunitat participen en la inversió, producció, distribució i venda d'energies renovables, i que generen diferents beneficis a escala local, com ara oportunitats laborals, energies més verdes i assequibles, autosuficiència energètica i cohesió comunitària.

Com que el sector residencial té un gran impacte en el consum energètic total, i hi ha la necessitat d'accelerar la transició cap a fonts d'energia renovables, el projecte UP-STAIRS té com a missió promoure el disseny, la implantació i el seguiment de cinc comunitats pilot, aproximadament d'uns 2.000 consumidors cadascuna.

El principal objectiu del projecte és generar confiança entre els consumidors envers aquests models energètics i ajudar a superar les barreres legals, administratives i financeres que en dificulten la difusió.

L'AMB té un paper transversal al llarg del projecte: s'encarregarà de desenvolupar models econòmics escalables per sostenir aquestes mesures, i implementarà i coordinarà una prova pilot dins del territori metropolità.

El pressupost total del projecte és de 2.018.307,50 €, dels quals l'AMB en gestionarà directament 182.750 €.


L'AMB, un actor present a Europa

Els tres projectes descrits, subvencionats a partir de fons europeus competitius H2020 que l'AMB ha obtingut en els últims 12 mesos, permeten a l'AMB disposar de 2.000.000 € (d'un total de 15.000.000 € de pressupost) per desenvolupar accions en col·laboració amb empreses, autoritats públiques i centres de recerca de tot Europa. D'aquesta manera, l'AMB es posiciona com un actor de referència en l'àmbit energètic a escala europea.

Aquests tres projectes són només exemples de les múltiples iniciatives comunitàries en què l'AMB pren part, tant en matèria d'energia com en altres competències estratègiques: residus, aigua, mobilitat o cooperació, entre d'altres.

Cal destacar l'àmplia ràtio d'efectivitat de l'AMB a l'hora de participar en les convocatòries competitives per obtenir finançament per a projectes europeus d'aquest tipus: habitualment, les empreses, centres de recerca o administracions obtenen un 10 % dels projectes als quals es presenten, mentre que l'AMB té un índex d'èxit del 25 %.

Documents relacionats
Enllaços relacionats