Taula d'Experts en Internacional i Cooperació

Tornar

| Tema: Cooperació internacional, Relacions internacionals

Aquesta taula participa en el disseny de l'estratègia d'internacional i de cooperació de l'AMB


El passat 4 de juliol es va celebrar a l'AMB la primera Taula d'Experts en Internacional i Cooperació, una reunió de treball, ja prevista en el Pla d'actuació metropolità, per debatre sobre les estratègies i aportacions de l'AMB en matèria de cooperació i relacions internacionals, per adreçar els reptes que han d'afrontar les grans ciutats i metròpolis d'arreu del món.

La taula d'experts, presidida per Alfred Bosch, vicepresident d'Internacional i de Cooperació de l'AMB, està formada per representants de diverses organitzacions i entitats públiques i privades vinculades a l'acció internacional: Joan Clos, director executiu de UN-Habitat, Montse Pi, professora de Dret Internacional Públic de la UAB, Antoni Segura, president del CIDOB, Francesc Mateu, director Oxfam-Intermon Catalunya, Ester Barbé, professora de Relacions Internacionals de la UAB i directora de l'Observatori de Política Exterior Europea, Carme Colomina, periodista i investigadora del CIDOB, Mateu Hernández, director executiu Barcelona Global, Pilar Conesa, directora de l'Smart City World Congress, Cristina Gallach, secretària general adjunta de NNUU per a la Comunicació i la Informació Pública, Laura Feliu, professora de Relacions Internacionals UAB i investigadora associada del Taller d'Estudis Internacionals Mediterranis i Octavi de la Varga, Secretari general de Metropolis.

La base del debat durant la reunió va consistir a identificar els reptes que planteja l'agenda mundial en l'actualitat, amb un èmfasi per identificar situacions específiques de cada territori, que poden ser compartides per diversos continents: metròpolis de nova creació, ciutats amb grans suburbis, metròpolis africanes i de la Mediterrània, europees, etc.

També es van analitzar les estratègies que hi ha en marxa per cadascun d'aquests casos, totes molt lligades als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats a escala global per les Nacions Unides.

Tots els assistents a la trobada van coincidir a destacar la importància del paper que tenen les ciutats i metròpolis en el món global, on cada vegada tenen més veu en les decisions internacionals. Els diferents experts també van mostrar acord en el fet que cal focalitzar el desenvolupament sostenible de les ciutats a treballar per eradicar les desigualtats, i van insistir en la importància de fer front al repte de la crisi dels refugiats, així com al de les migracions, un repte a molt més llarg termini.

Finalment l'AMB va explicar que està organitzant dues trobades importants per als propers mesos: un workshop amb experts internacionals el novembre del 2017 i un congrés internacional la primavera 2018, tots dos per treballar i debatre sobre els reptes que es plantegen a les ciutats i metròpolis en l'escenari actual post-Habitat III.

On

  • Marker

    Seu de l'AMB