Reconeixement a SmartAMB

| Tema: Innovació, Smartcity

La plataforma SmartCity metropolitana, finalista com a cas d'èxit als premis @asLAN

SmartAMB, la nova plataforma metropolitana de Smart Cities que està implementant l'AMB ha estat finalista de la X Convocatoria de los Premios @asLAN de projectes en l'Administració Pública.

La solució SmartCity metropolitana ha quedat tercera en la categoria de "Millora dels serveis públics". La plataforma SmartAMB ha estat reconeguda per aquests guardons de prestigi en l'àmbit tecnològic com un dels 27 casos d'èxit de transformació digital en les administracions públiques. Els finalistes han estat escollits entre més d'una cinquantena de projectes que s'hi han presentat.

Diploma acreditatiu

Paral·lelament, l'AMB ha estat convidada a presentar el projecte de Smart Cities de l'administració metropolitana en el 25 Congreso & EXPO ASLAN2018. La directora del Servei d'Innovació de l'AMB, Marta Continente, ha fet aquesta presentació en la sessió dedicada al valor que les dades obertes i l'ús que se'n fa han de tenir en les administracions públiques per millorar l'eficiència i l'eficàcia dels serveis públics, objectiu principal, en aquest cas, del projecte Smart de l'AMB.

Ciutat de ciutats smarts

La política de ciutat intel·ligent no es pot desvincular del fet que l'AMB, com a administració pública, presta serveis supramunicipals a un total de 36 municipis que concentren la meitat de la població de Catalunya i representen el 48% del seu PIB.

En aquest context és on s'està desenvolupant una plataforma per facilitar solucions integrades i interoperables a la ciutadania, les entitats, els municipis, les empreses, etc. Solucions que incorporin les dades de l'espai públic per conèixer la realitat del territori i gestionar millor els serveis, tant els metropolitans com els dels municipis.

Aquesta plataforma tecnològica, que ja dona servei als diferents actors metropolitans, descriu sistemes operacionals especialitzats diversos i consta dels següents sistemes de recollida, gestió i exposició de les dades a l'usuari final:

  • Sensorització tecnològica: la plataforma Sentilo automatitza la informació en àmbits com semàfors, reg, energia, aparcaments, mobilitat, transport públic o residus.
  • Sistemes operacionals: backoffice que gestiona actius, funcions i processos de diversos àmbits, i els integra.
  • Sistema nucli: la plataforma integra informació de naturalesa diversa, com ara avisos de tècnics sobre el terreny, informació geolocalitzada (GIS), cartografia, bases de dades amb informació sobre equipaments, serveis, etc.
  • Sistemes municipals: mòduls que faciliten la comunicació entre els ajuntaments i l'AMB, el monitoratge de serveis integrats d'atenció ciutadana (gestió de queixes i suggeriments, gestió de l'espai públic, activitats...), la compartició de tecnologia i la creació de economies d'escala.
  • Sistemes relacionals: mòduls multicanal d'atenció a la ciutadania, ajuntaments i empreses externes. Resol processos d'informació, tramitació, formació, personalització i participació.
  • Sistemes d'intel·ligència de ciutat / metropolitana: la integració de la informació en sistemes especialitzats per a la seva visualització o gestió operativa, o els sistemes d'anàlisi de la informació (big data), són alguns dels components clau d'aquesta infraestructura.
Primers resultats a l'espai públic

La plataforma es troba activa des de l'octubre de 2017, en concret pel que fa al control, la gestió i el manteniment de parcs i platges metropolitans. En els darrers sis mesos ja ha tramitat i gestionat més de 22.500 incidències que van des d'avisar sobre mobiliari trencat fins a l'eficàcia en l'ús de l'aigua en els parcs o la recollida de residus de les platges.

Així, alguns exemples de solucions que ofereix la plataforma SmartAMB són les utilitzades en les platges metropolitanes: sensors intel·ligents per detectar avaries a les dutxes que contacten directament amb els serveis tècnics, papereres que avisen quan estan plenes per estalviar viatges dels camions, megafonia smart, que ofereix WiFi i integra diversos sensors ambientals. També aquestes tecnologies s'apliquen als parcs: eines per determinar la potència necessària en l'enllumenat o la telegestió del reg, entre d'altres.

Un cop en actiu, la plataforma s'està introduint ara en la gestió de residus i també es desenvolupa en els àmbits de la mobilitat urbana i el desenvolupament econòmic.

Enllaços relacionats
On
Marker
Palacio Municipal de Congresos (Madrid)