Lluita contra la contaminació atmosfèrica

Tornar

| Tema: Sostenibilitat

Els municipis metropolitans endeguen una estratègia conjunta contra aquesta contaminació

L'AMB ha creat el Consell de Municipis Metropolitans per a la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica, que elaborarà una estratègia conjunta per millorar la qualitat de l'aire de la metròpolis. Entre les primeres mesures a desenvolupar per aquest nou organisme destaca l'elaboració d'un pla de xoc amb mesures d'actuació per reduir la contaminació atmosfèrica i la creació de zones de baixes emissions.

Cada any s'atribueixen 3.500 morts prematures a la contaminació atmosfèrica a l'àrea metropolitana de Barcelona. 

Pel que fa a les seves funcions, el Consell de Municipis Metropolitans per a la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica serà l'encarregat d'acordar i coordinar mesures conjuntes amb els 36 municipis metropolitans, identificar necessitats comunes i possibles solucions i potenciar, alhora, programes i accions d'educació i sensibilització ciutadana.

La contaminació de l'aire urbà és un greu problema per a moltes de les ciutats i metròpolis del planeta. De fet, segons un estudi publicat per l'Agència Europea del Medi Ambient es produeixen més de 430.000 morts prematures a Europa a causa de la contaminació atmosfèrica. En el cas d'Espanya, l'estudi atribueix 25.500 morts prematures a les partícules fines (de diàmetre inferior a 2,5 micres, PM2,5), 5.900 al diòxid de nitrogen i 1.800 a l'ozó.

La presidència del Consell de Municipis Metropolitans per a la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica recaurà en la presidenta de l'AMB, Ada Colau;  la vicepresidència serà exercida de forma compartida per la vicepresidenta de Medi Ambient de l'AMB, Janet Sanz, i el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni Poveda.

Un altre dels altres grans objectius serà controlar i reduir els focus de contaminació generats pels sectors de la indústria i l'energia, per les grans infraestructures logístiques (com el port i l'aeroport) i pel trànsit rodat.

El 2014, l'àrea de Barcelona i la zona de Vallès-Llobregat van superar els nivells màxims admesos per la legislació europea, de 40 micrograms de diòxid de nitrogen (NO2). En aquest sentit, la qualitat de l'aire metropolità es caracteritza per presentar històricament, en alguns municipis, nivells de contaminació per NO2 i partícules (PM10) superiors als establerts a la normativa; tot i que les emissions d'aquests contaminants s'han reduït notablement en els darrers anys, la Unió Europea té obert un procediment sancionador per l'incompliment dels nivells màxims d'NO2.

Galeria d'imatges

Enllaços relacionats