Dades demogràfiques de l'AMB

Volver
Dades demogràfiques de l'AMB
  • Tema: Contexto socioeconómico
  • Fecha de publicación:
  • Autor: Ernest Ruiz i Almar, Raül Aparicio i Moreno, Montserrat Serrano i Martí, Anna Velasco i Relats

Descripción

El dossier de dades demogràfiques de l'AMB recull un seguit d'estadístiques que ofereixen una visió detallada de les característiques de la població metropolitana i la seva evolució en els darrers anys. El treball inclou dades pel conjunt de l'AMB i per a cadascun del municipis metropolitans sobre l'estructura de la població per sexes i edats, la població estrangera, el creixement natural i migratori i un conjunt d'indicadors demogràfics de joventut, envelliment, natalitat, etc. L'estudi inclou diversos mapes temàtics en el que es localitzen geogràficament per seccions censals les variables demogràfiques més significatives.