Objectius

De les infraestructures de formigó a les vies cíviques

Integració urbana


Vertebrar el territori metropolità significa donar un paper estructurador i d'ordre als elements urbans de la metròpolis. Sobretot ara que entenem la metròpolis com un àmbit de reflexió rellevant per construir les estratègies de futur i deixem enrere la idea del model territorial de Barcelona central - perifèria per avançar en la construcció d'una Barcelona com a metròpolis de ciutats. 
Objectiu 2015-2019
La integració urbana és un dels objectius prioritaris dins de l'acord de govern del mandat 2015-2019. En aquest sentit, queda reflectit dins l'objectiu 2 de l'àmbit de "Territori" del Pla d'Actuació Metropolitana (PAM 2015-2109) que parla de "desplegar un model de coordinació de les infraestructures per a la cohesió social i territorial a escala metropolitana", s'hi exposa la voluntat de liderar una plataforma de coordinació i col·laboració institucional, a escala local, entorn de les infraestructures d'interès metropolità.

Una acció que té un caràcter de múltiples escales, per la implicació supramunicipal i la doble estratègia metropolitana i local, i una condició transversal per la repercussió en l'espai públic, la mobilitat i el medi ambient. 

Línia d'intervenció 2 de l'àmbit de Territori (PAM 2015-2019)
2.1.4 -Aportar suport tècnic als municipis per tal de contribuir a la integració territorial de les infraestructures de manera compatible amb els criteris de desenvolupament econòmic, social i ambiental del territori.

La integració urbana de les infraestructures del transport és un dels reptes a què s'enfronten moltes metròpolis d'arreu del món. Per a la metròpolis de Barcelona, l'AMB estudia alguns projectes per integrar nous espais d'ús ciutadà als marges de les carreteres i recuperar la continuïtat urbana entre barris. L'objectiu és transformar aquests espais monofuncionals perquè els vianants i les bicicletes també en siguin protagonistes. 
Objectiu 2015-2019
La integració urbana és un dels objectius prioritaris dins de l'acord de govern del mandat 2015-2019. En aquest sentit, queda reflectit dins l'objectiu 2 de l'àmbit de "Territori" del Pla d'Actuació Metropolitana (PAM 2015-2109) que parla de "desplegar un model de coordinació de les infraestructures per a la cohesió social i territorial a escala metropolitana", s'hi exposa la voluntat de liderar una plataforma de coordinació i col·laboració institucional, a escala local, entorn de les infraestructures d'interès metropolità.

Una acció que té un caràcter de múltiples escales, per la implicació supramunicipal i la doble estratègia metropolitana i local, i una condició transversal per la repercussió en l'espai públic, la mobilitat i el medi ambient. 

Línia d'intervenció 2 de l'àmbit de Territori (PAM 2015-2019)
2.1.4 -Aportar suport tècnic als municipis per tal de contribuir a la integració territorial de les infraestructures de manera compatible amb els criteris de desenvolupament econòmic, social i ambiental del territori.

La integració urbana de les infraestructures del transport és un dels reptes a què s'enfronten moltes metròpolis d'arreu del món. Per a la metròpolis de Barcelona, l'AMB estudia alguns projectes per integrar nous espais d'ús ciutadà als marges de les carreteres i recuperar la continuïtat urbana entre barris. L'objectiu és transformar aquests espais monofuncionals perquè els vianants i les bicicletes també en siguin protagonistes. 

Evolució del territori

Mapa comparatiu del territori entre el 1956 i el 2014