Escola municipal de música Roser Cabanas

Reforma i rehabilitació de la nau posterior del recinte industrial tèxtil de Can Bagaria, mostra de patrimoni arquitectònic modernista del s.XX de Cornellà de Llobregat.

©Simón García
Ficha técnica
 • Fecha del proyecto:
  Julio 2017
  Data inicio de la obra:
  --
  Data fin de la obra:
  --
  Fecha de ejecución:
  Junio 2021
  Municipio:
  Cornellà de Llobregat
  Superficie:

  1.863,30 m2 (edificació)

  Coste:
  3.514.342,19€
 • Dirección de proyecto:
  Marina Salvador (AMB)
  Dirección de obra:
  Marina Salvador (AMB)
  Direcció d'execució: Albert Dalmau (AMB)
  Colaboradores:
  EQUIP AMB: Marc Alemany, Jordi Bardolet, Verónica Delgado.
  EQUIP EXTERN: Arau Acustica, BBG Estructures, Dopec, Ivana Rossell Acústica, Joan Gónzález Gou.
  Contratista:
  Arcadi Pla S.A.
Financiación

Aquesta intervenció ha estat finançada per l'AMB i l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en el marc del Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE). 

El PACTE incorpora les actuacions pròpies de l'AMB, ja siguin directes o en cooperació amb ajuntaments. Inclou equipaments, espais públics i infraestructures. 

Descripción

La rehabilitació de la nau posterior del recinte industrial tèxtil de Can Bagaria, una mostra del patrimoni arquitectònic modernista del s. XX de Cornellà de Llobregat, forma part del procés de regeneració de tot el conjunt en un centre cultural.

Des d'un punt de vista més específic, es treballa en els requeriments del programa en els aspectes constructiu, estructural i acústic, per donar resposta a les noves necessitats de l'escola municipal de música.

El programa s'organitza en dues plantes amb patis intercalats per il·luminar i ventilar totes les aules. Es rebaixa la cota de planta baixa per encabir les dues plantes sota les encavellades, de manera que sempre es mantindrà la volumetria original de l'edifici.

Dónde