Passarel·la de vianants sobre riera de Comerç

Aquesta passarel·la damunt del sobreeixidor de la riera de Comerç dona continuïtat al camí del marge esquerre del riu Llobregat. Es millora la connectivitat intermunicipal per a vianants i bicicletes i es reforça la xarxa de camins fluvials.

Adrià Goula
Ficha técnica
 • Fecha del proyecto:
  Noviembre 2015
  Data inicio de la obra:
  Febrero 2018
  Data fin de la obra:
  Mayo 2018
  Fecha de ejecución:
  Febrero 2018
  Municipio:
  Sant Feliu de Llobregat
  Superficie:
  1.725,00 m2
  Coste:
  238.207,45 €
 • Autores:
  Aida Munsó i Francisco Javier Navarro (AMB)
  Dirección de proyecto:
  Aida Munsó i Francisco Javier Navarro (AMB)
  Dirección de obra:
  Aida Munsó i Francisco Javier Navarro (AMB)
  Colaboradores:
  Eloi Artau, Montserrat Arbiol, Sara Arguedas, Helena Arnaste (AMB), CONSULTORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS 1999, SL (CTP, 1999).
  Contratista:
  Freyssinet SA
Financiación

Programa d'inversions: PSG 1a convocatòria. Àrea Metropolitana de Barcelona 75 %; Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 25 %. També té finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

logo UE Feder

Descripción

L'àmbit d'actuació és el tram del camí del riu Llobregat que coincideix amb la desembocadura del canal sobreeixidor de la riera de Comerç dins el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat.

El projecte forma part d'una estratègia global de recuperació ambiental i promoció de l'ús social de l'espai fluvial del riu Llobregat. Amb la voluntat de donar continuïtat al recorregut de vianants i bicicletes al llarg del riu, i alhora reforçar l'estratègia de recuperació ambiental de l'entorn natural, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat encarrega la redacció d'aquest projecte.

La passarel·la dona continuïtat al camí del marge esquerre del riu Llobregat i s'incorpora un pas sobre el canal sobreeixidor de la riera de Comerç, que abans no existia. La passarel·la s'ubica aigües amunt del canal del sobreeixidor, amb una petita desviació respecte a l'alineació del camí existent que anava paral·lel a la llera del riu. El traçat es redefineix i forma una corba, que minimitza el pendent del camí i garanteix l'accés a la passarel·la, ja que aquesta se situa a 70 cm per sobre del nivell del camí existent. Així doncs, amb la construcció de la passarel·la es millora la connectivitat entre municipis per a vianants i bicicletes a través de la xarxa de camins del riu Llobregat.

Dónde
Enlaces relacionados