Obres de millora als parcs metropolitans

| Tema: Espacios públicos urbanos, Obras, Parques

L'objectiu és convertir-los en espais de salut, qualitat ambiental i gran valor social

Properament començaran les obres de millora en tres dels parcs de la xarxa de parcs metropolitans: al parc de Can Solei i de Ca l'Arnús (Badalona), al parc del Torrent de la Font i el Turó de l'Enric (Badalona) i al parc de la Torre-roja (Viladecans).

Les actuacions principals que es duran a terme en cadascun són les següents: 

Al parc de Can Solei i de Ca l'Arnús hi ha 8 àmbits d'actuació. El projecte millorarà l'accessibilitat al parc i el drenatge de les aigües de pluja, l'obertura i adequació de zones tancades al públic, i la millora de la il·luminació. També se solucionaran els problemes de goteres, amb la millora i impermeabilització de la coberta de la Torre del Rellotge, un edifici de gran valor històric del parc on s'hi porten a terme nombroses activitats culturals i educatives. 

Al parc del Torrent de la Font i del Turó de l'Enric la proposta soluciona els grans problemes d'escorrenties presents al parc causats per l'existència de camins de sauló sense pavimentar i amb forts pendents. D'aquesta manera, a la llera esquerra del torrent, entre l'avinguda de Carlemany i la ronda de Bac de Roda, es pavimentaran diferents àmbits amb formigó en massa que incorporaran un sistema d'interceptors que conduiran l'aigua de la pluja al torrent i no a la xarxa; es milloraran alguns trams amb consolidants del sauló, de manera que s'evitaran grans extensions pavimentades en un entorn verd, i finalment s'incorporaran nous equipaments esportius al parc d'entrenament físic a l'aire lliure, que es combinaran amb el mobiliari urbà.

Al parc de la Torre-roja es treballarà en tres àmbits. D'una banda, s'eliminarà parcialment la tanca perimetral de xiprers del jardí tancat per tal d'obrir l'espai físicament i visualment i es dotarà la zona d'una ampliada i renovada àrea de jocs infantils amb elements i paviment seleccionats per tal que sigui inclusiva. 

També es millorarà l'eix transversal de sauló, que presenta greus problemes d'escorrenties quan plou. El projecte preveu  pavimentar-lo en gran part per estabilitzar-ne la forma, les vores i dotar-lo d'un sistema de recollida d'aigües pluvials.

Finalment, es treballarà la zona de la pineda. La principal actuació en aquest àmbit és la construcció de dues pistes esportives, una de futbol set amb acabat de gespa artificial i l'altra de formigó per a bàsquet urbà, ambdues dotades de tancaments perimetrals, mobiliari i il·luminació. També s'instal·laran dues taules del singular esport originari de Barcelona, el futtoc (ping-pong amb els peus i pilota de futbol) i es reubicaran les taules de pícnic properes a les noves pistes esportives. 

Els projectes de millora dels parcs metropolitans tenen sempre com a objectiu executar intervencions que ajudin a convertir-los cada cop més en espais de salut, de qualitat ambiental i de gran valor social, ja que els vinculen als barris els fan accessibles i proporcionen punts de trobada i gaudi dels habitants del voltant. 

Documentos relacionados
Enlaces relacionados
Equipamientos relacionados
Dónde
Marker
Parc de Can Solei i de Ca l'Arnús Av. Navarra, 205I, 08911, Badalona
Marker
Parc del Torrent de la Font i del Turó de l'Enric Carrer del Torrent de la Font, 581, 08911, Badalona
Marker
Parc de la Torre-roja Lloc Torre Roja, 201B, 08840, Viladecans