Informe sobre la T-verda metropolitana

Enquesta a usuaris residents a l'àmbit de l'AMB
Portada
Tema:
Movilidad sostenible
Público:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipo:
Informativo
Edición:
Estudios
Soportes:
Electrónico

Enquesta sobre la T-verda

Descargar

Sinopsis

En aquest informe es presenten els resultats de l'enquesta adreçada a sol·licitants de la targeta verda metropolitana que resideixen a l'àmbit de l'AMB. L'objectiu és conèixer la seva experiència com a usuaris d'aquest títol de transport, analitzar els canvis en el comportament en la mobilitat quotidiana pel que fa l'ús dels mitjans de transport, així com tenir una valoració global d'aquesta targeta. L'estudi conclou, entre altres temes, que el el 72 % dels usuaris de la T-verda metropolitana creu que no adquirirà un nou vehicle quan aquesta expiri.

Autor:
IERMB
Editorial:
AMB
Idiomas disponibles:
Catalán
Enlaces relacionados