Xarxa de col·lectors d'aigua residual

Volver

Imatge de la xarxa de col·lectors

La xarxa de col·lectors s'esté per tot el territori metropolità i transporta les aigües residuals recollides en el clavegueram a les depuradores.

Funcionament

Els col·lectors interceptors recullen les aigües residuals procedents del clavegueram i les transporten a la depuradora corresponent.  

L'aigua normalment es desplaça pels col·lectors simplement per la força de la gravetat. Quan és insuficient, s'utilitzen les estacions de bombament que eleven l'aigua fins a cotes superiors.

Mapa de la xarxa

A l'àrea metropolitana hi ha més de 3.000 km de col·lectors, que transporten 900.000 m3 d'aigües residuals diàriament. D'aquests 3.000 km, 300 corresponen als col·lectors de gestió metropolitana i 2.700 km als col·lectors de gestió municipal.


Depuradores (EDAR) i principals col·lectors dels sistemes de sanejament

Enlaces relacionados

Prova: $provaURL