Projectes i actuacions

Treballant a l'oficina

L'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic directament impulsa, participa o col·labora en diferents actuacions, recursos i projectes en el territori per posar fi a les desigualtats entre dones i homes i fomentar que les dones puguin contribuir amb igualtat a totes les àrees socials i econòmiques.
Llistat de projectes, actuacions i recursos
 • Projecte VESTA
  El projecte VESTA és l'aposta de diferents entitats públiques i del tercer sector per acompanyar dones sensellar i amb fills a càrrec. VESTA neix amb la capacitat d'atendre un total de 30 persones per un període de 3 anys oferint solució residencial a les participants i acompanyament integral, incloent-hi l'àmbit laboral amb disseny i desenvolupament d'itineraris laborals personalitzats.

  L'AMB aporta suport tècnic i econòmic pel desenvolupament del projecte, cada any aporta 50.000 €.  Més informació
 • Suport CIBA
  La CIBA és un centre de recursos per a dones, per posar al seu abast eines per a la millora de la seva autonomia personal en tots els àmbits de la vida impulsat per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i en col·laboració amb l'AMB.

  És també un espai d'innovació i economia feminista on hi trobareu espais de formació, de preparació per a l'ocupació, de naixement i acompanyament de projectes culturals i de creació d'una nova economia social, solidària i feminista.

  Es tracta d'un equipament públic de referència per a les dones de Santa Coloma de Gramenet i el seu entorn, així com un pol d'innovació, d'igualtat i de creació feminista, en la línia d'iniciatives com la fàbrica de creació Fabra i Coats o The Women's Building.

  L'AMB ha donat suport econòmic i tècnic a la CIBA en els darrers anys per a l'impuls i el manteniment d'aquest centre.  La CIBA 
 • Sistema d'indicadors metropolitans de Barcelona (SIMBA)
  Indicadors per sexe 

  El sistema d'indicadors metropolitans de Barcelona SIMBA de l'IERMB permet accedir a una nova categoria d'indicadors estadístics amb les dades desagregades per gènere.

  Així, les categories de consulta d'aquesta base de dades passen de nou a deu categories: demografia, cohesió social i urbana, habitatge, convivència i seguretat, economia, mobilitat, sostenibilitat urbana, ecologia i territori, governança i la nova d'indicadors per gènere.

  D'aquesta manera hi ha un accés directe i centralitzat a tota la informació existent per gènere. Fins ara, per recopilar les dades desagregades era necessari consultar totes les categories i indicadors de manera individualitzada i descartar els que no oferien aquesta possibilitat.

  Ara es facilita notablement la consulta de la informació disponible i alhora es contribueix a detectar les mancances d'informació desagregada per incentivar-ne la producció.

  SIMBA
 • MetròpolisFPLab
  MetròpolisFPLab és un projecte d'innovació impulsat per l'AMB i la Fundació BCN Formació Professional, amb l'objectiu de posar en relleu el talent de l'alumnat de formació professional i apropar-lo al mercat laboral, tot potenciant l'adquisició de competències clau i fomentant-ne la inserció laboral a través de la metodologia d'innovació oberta en un entorn real.

  Aquest projecte incorpora tot un seguit de reptes amb perspectiva de gènere.  Projecte MetròpolisFPLab
 • Innodona
  Jornada Innodona és un punt de trobada amb les dones directives del territori per explicar els obstacles que han hagut de superar per arribar a l'alta direcció i per conèixer les característiques essencials de l'estil de lideratge femení.

  Aquesta jornada anual l'organitza l'Agència d'Innovació i Coneixement del Baix Llobregat i l'Hospitalet (Innobaix) amb el suport de l'Agència de Desenvolupament Econòmic de l'AMB.  Innodona 
 • Premis metropolitans
  Premi a la millor iniciativa empresarial liderada per dones

  Els premis metropolitans busquen donar suport  a les empreses joves, creades entre el 2017 i el 2021, de l'àmbit metropolità, innovadores i/o tecnològiques.

  Un dels guardons està dirigit a empreses liderades per dones.

  Aquests premis són impulsats pel Centre d'Empreses del Baix Llobregat, ProCornellà i l'AMB.   Premis metropolitans
 • Taula de Reactivació Econòmica
  L'AMB ha endegat un procés per a la revisió i actualització dels objectius i propostes de la Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

  Durant tot el procés de revisió i actualització a través de les diferents jornades s'ha tingut en compte la perspectiva de gènere i les dificultats i necessitats de les dones tant des del punt de vista social com de desenvolupament econòmic. 

  Taula de Reactivació Econòmica
 • Polítiques del temps
  Impuls a les polítiques del temps a la metròpolis per afavorir el paper dels municipis com a principals motors de les polítiques que promouen una nova organització del temps i la reforma dels horaris.


  Polítiques del temps