Formació per capacitar les persones

| Tema: Educación ambiental, Empleo, Políticas sociales

El programa de suport a les polítiques socials empodera els beneficiaris

L'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB ha integrat un itinerari de formació en tots els projectes per als beneficiaris finals del Programa metropolità de suport a les polítiques socials municipals.

La finalitat d'aquest itinerari és enfortir les capacitats i reforçar l'autonomia de les persones que, sovint, arran d'un període d'atur, necessiten potenciar la seva autoestima i posar en valor les capacitats que tenen i/o que poden ampliar. D'aquesta manera, es pretén empoderar-los per poder obtenir eines funcionals en la recerca de la seva inserció laboral.

Programes i diversos itineraris formatius

Dintre de l'itinerari formatiu, s'incorpora, en la convocatòria d'enguany, una formació professionalitzadora que els atorgarà una certificació que es convertirà en un element de valor en els currículums dels participants. Aquesta no serà una formació tancada perquè, depenent del perfil contractat, se'ls podran oferir formacions més profitoses. Així mateix, també s'oferirà l'acreditació de l'ACTIC (acreditació en les TIC) adaptada a diferents nivells per a tots els beneficiaris, i la TPC (targeta professional de la construcció) per als peons.

D'altra banda, també s'ofereix formació en prevenció de riscos, primers auxilis o relacions laborals. El coneixement en aquests aspectes permet als beneficiaris la correcta execució dels contractes, l'enteniment dels documents i els procediments que acompanyen en aquest període de tornada al món laboral (nòmines, contractes, permisos...).

Per últim, i en col·laboració amb la Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB, els participants s'integren en una activitat del programa d'educació ambiental Compartim un Futur que consisteix en una formació i visita a instal·lacions metropolitanes de tractament d'aigua i de residus. L'objectiu és que els participants aprenguin a ser actors crítics en relació amb la gestió ambiental. 

Documentos relacionados