Formació en polítiques socials

Volver

| Tema: Políticas sociales

Jornades de treball del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals

Vídeo conferència


Durant el mes d'abril, l'AMB ha dut a terme sessions de formació als tècnics metropolitans per tal de poder engegar els nous projectes emmarcats en la primera convocatòria del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023.

L'equip de Dinamització del Mercat de Treball del Servei de Polítiques Socials s'ha reunit de manera telemàtica amb els equips tècnics municipals de gairebé tots els municipis metropolitans, i ha pogut donar resposta a les qüestions tècniques plantejades, en relació amb la gestió i el desenvolupament dels projectes que estan dissenyant els municipis. Així, també s'ha enfortit la xarxa entre els serveis tècnics locals i els referent tècnics de l'AMB.

Aquesta acció formativa ha permès apropar i clarificar als tècnics municipals conceptes i concrecions del nou Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, i també ha ajudat a impulsar alguns projectes que encara estaven pendents de dissenyar. El temps de confinament ha suposat un estímul per a la formació en línia, que el Servei de Polítiques Socials de l'administració metropolitana ha aprofitat per reforçar els canals d'informació i relació amb els tècnics municipals

Una nova situació per a les polítiques socials

Durant el mes de maig s'estan fent trobades de reflexió amb els equips tècnics per poder intercanviar impressions i/o incerteses davant la nova realitat resultant de la pandèmia de la COVID-19, que els serveis locals d'ocupació afronten en primera línia.

Els tècnics municipals han transmès a l'equip tècnic de l'AMB les noves situacions que se'ls presenten i com estan assumint les necessitats municipals que es van creant. En aquestes trobades es valoren de manera conjunta les necessitats plantejades, que en molts casos son comunes, i es fan propostes i suggeriments per a possibles modificacions en el funcionament de les línies de treball.

Enlaces relacionados

Publicaciones relacionadas