El sector logístic a l'RMB

| Tema: Formación profesional

Un estudi revela la necessitat d'adaptar l'FP al sector logístic actual

L'AMB i la Fundació BCN Formació Professional han presentat avui l'estudi Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la regió metropolitana de Barcelona, que planteja línies d'actuació per transformar les feines principals de l'activitat logística, així com propostes per garantir la qualitat i l'adequació de l'oferta de formació professional a la regió metropolitana de Barcelona.

L'estudi, elaborat per la Fundació BCN Formació Professional i l'AMB, està dedicat a la formació dins del sector logístic i analitza la transformació de les ocupacions principals de l'activitat logística amb l'objectiu de proposar accions que contribueixin a garantir la qualitat i l'adequació de l'oferta del sistema de formació professional a la regió metropolitana de Barcelona.

Els encarregats de la presentació han estat Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), que ha acollit l'acte de presentació, Montserrat Ballarín, vicepresidenta de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB, i Àngel Tarriño, responsable de l'Observatori de l'FP de la Fundacio? BCN Formacio? Professional.

Durant la presentació Ballarín ha assegurat que "en el context actual, complex i inèdit arran de la irrupció de la covid-19, es reforça la percepció que hi havia sobre l'activitat logística com a sector estratègic, ja que la pandèmia posa de manifest la necessitat de les estratègies de les empreses logístiques per evitar la interrupció de la cadena de subministrament". Ha afegit que "tot el sector s'enfronta al desafiament de la demanda actual de serveis derivats de la incertesa econòmica i sanitària, i als canvis tecnològics i d'hàbits de consum que estem vivint".

Els resultats de l'estudi han estat presentats per Àngel Tarriño, que n'és el responsable.

Digitalització, noves tecnologies i omnicanalitat i recomanacions formatives

L'estudi revela la necessitat d'adaptar les propostes de formació professional del sector logístic als requeriments actuals de digitalització, noves tecnologies i omnicanalitat. En el context actual de consum, el client final té més decisió de compra gràcies a la varietat de canals de venda, i demana més transparència, preus assequibles, conveniència i velocitat en el lliurament.

Per poder encarar aquests nous reptes del sector, l'estudi proposa ampliar l'oferta formativa professional i suplir-ne algunes de les mancances. Entre les mesures pendents de desenvolupament, esmenta la necessitat de crear nous cicles formatius o modificar cursos existents per adaptar-se a la formació de dos perfils professionals: administració financera i logística, i logística de vendes de comerç electrònic. A la vegada, destaca la demanda de perfils TIC logístics en relació amb el desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, l'automatització i la robòtica industrial. L'estudi també incideix en què cal valorar i donar a conèixer més els cicles formatius de grau mitjà d'activitats comercials i de conducció de vehicles de transport per carretera.

El sector logístic dona feina a 127.307 persones a la regió metropolitana de Barcelona, entre assalariats i autònoms, i representa el 5,6 % de l'ús de la regió metropolitana de Barcelona i el 74 % dels llocs de treball que genera el sector a Catalunya.

Documentos relacionados
Prova: $provaURL