Baròmetre social metropolità

Volver

| Tema: Políticas sociales

L'AMB i la Taula d'Entitats del Tercer Sector signen un conveni de col·laboració

Persona col·loca post-it en una pantalla


L'AMB i la Taula d'Entitats del Tercer Sector han firmat un conveni de col·laboració per a la realització del Baròmetre social en l'àmbit metropolità.

El Baròmetre del Tercer Sector Social és un document que s'elabora anualment des de l'any 2015 i que permet obtenir dades actualitzades sobre l'aportació del tercer sector a la societat, les condicions en què s'hi treballa i els mitjans i recursos amb què compta.

A l'edició del 2019 s'hi van incorporar, per primera vegada, informes específics per cadascun dels territoris (Lleida, Catalunya Central, Girona, Tarragona i Barcelona), com una manera d'aproximar-se a les diferents realitats territorials del sector. En l'edició del 2020 se li vol donar més especificitat territorial i s'aprofundirà en l'anàlisi i caracterització de les entitats socials en l'àmbit metropolità.

Tant l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB com la Taula d'Entitats del Tercer Sector treballen amb l'objectiu de reduir les desigualtats socials i la promoció social des de diferents àmbits.

Treball durant la COVID-19

La Taula d'Entitats del Tercer Sector ha treballat des del primer moment de la pandèmia de la COVID-19 per minimitzar-ne l'impacte en els col·lectius més vulnerables de la societat i per donar suport a les entitats i als equips de professionals pel que fa als recursos tècnics.

Durant aquesta pandèmia també ha fet d'interlocutora entre el tercer sector social i els diferents nivells de l'Administració per tal de reivindicar el paper que el sector social exerceix en diferents àmbits: envelliment, infància i joventut o de la discapacitat, entre d'altres.