• Subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència

  Administración AMB | Fuera de plazo

  Convocatòria aprovada pel Consell Metropolità el 30 d'octubre de 2018 i publicada al BOPB el 5 de febrer de 2019, per la qual es convoquen subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern 2018-2019, destinada a persones físiques o jurídiques (aquestes darreres sense finalitat lucrativa).

 • Verificar documents oficials de l'IMET

  Taxi | Verificar documents oficials de l'IMET | En plazo

  Servicio electrónico de verificación de documentos oficiales, con sistema de código seguro, emitidos por el IMET.

 • Solicitud de participación en procesos de selección de ocupación interina o temporal

  Administración AMB | Recursos humans | En plazo

  El AMB publica convocatorias de procesos de selección de ocupación, interina o temporal, para cubrir plazas vacantes y posibles suplencias del personal de la plantilla.

  Desde esta página puede descargar el modelo de solicitud para participar de forma presencial en estos procesos de selección, acceder al formulario electrónico para hacer el trámite en línea y conocer las convocatorias vigentes.

 • Subvención a proyectos de eco logística local

  Movilidad | Subvenció ecologística | Fuera de plazo

  Primera convocatoria 2019 para la concesión de subvenciones a proyectos de eco logística local, para reducir las emisiones contaminantes provocadas por las operaciones logísticas de distribución de mercancías en las zonas urbanas metropolitanas.

 • Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG)

  Territorio | Fuera de plazo

  El Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG), dotat amb 15 milions d'euros està adreçat a invertir en espais fluvials metropolitans, recuperar zones degradades i integrar infraestructures.

 • Emprendimiento social tecnológico

  Desarrollo socioeconómico | Activitat econòmica | Fuera de plazo

  Convocatoria de becas destinadas al desarrollo de iniciativas innovadoras para nuevos emprendedores que realicen actividades de innovación social y tecnológica.

 • Pagament de la taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats de transport públic col·lectiu de viatgers de superfície

  Movilidad | Tasa de transporte | En plazo

  Mitjançant el formulari adjunt d'autoliquidació es pot efectuar el pagament de les taxes establertes a l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a l'ordenació del transport col·lectiu de viatgers de superfície de l'AMB, com són l'expedició de documents, l'adjudicació o modificació de serveis regulars de transport, l'autorització o renovació de serveis discrecionals entre d'altres.

 • Subvencions pel foment de la transparència

  Administración AMB | Fuera de plazo

  Convocatòria aprovada per acord de 30 de maig de 2017 del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i publicada al BOPB el 7 d'agost del 2017, pel qual es convoquen subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència per a 2017-2018.

 • Subvencions per a la gestió de residus. CONVOCATÒRIA TANCADA

  Medio ambiente | Residuos

  Subvencions en matèria de gestió de residus per als municipis de l'àmbit metropolità de Barcelona per a projectes realitzats els anys 2017 i 2018

 • Dret d'accés a la informació pública

  Administración AMB | Dret d'accés a la informació pública

  Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública –tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda– de què disposa aquesta Administració.

 • Sol·licitud de subvenció per a projectes de millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d'activitat econòmica

  Territorio | Fuera de plazo

  Línia d'inversió pública de 20 milions d'euros, orientada a actuacions que promoguin la competitivitat i dinamització dels polígons i àrees d'activitat econòmica de l'àrea metropolitana de Barcelona.

 • Convocatòria de subvencions per a la recerca en prevenció de residus

  Medio ambiente | Residuos | Fuera de plazo

  Les subvencions, amb una dotació de 24.000 euros per a l'exercici 2018, tenen la finalitat de fomentar de les polítiques mediambientals en els àmbits dels residus i l'educació ambiental.