• Solicitud de participación en procesos de selección de ocupación interina o temporal

  Administración AMB | Recursos humans | En plazo

  El AMB publica convocatorias de procesos de selección de ocupación, interina o temporal, para cubrir plazas vacantes y posibles suplencias del personal de la plantilla.

  Desde esta página puede descargar el modelo de solicitud para participar de forma presencial en estos procesos de selección, acceder al formulario electrónico para hacer el trámite en línea y conocer las convocatorias vigentes.

 • Subvención a proyectos de eco logística local

  Movilidad | Subvenció ecologística | Fuera de plazo

  Primera convocatoria 2019 para la concesión de subvenciones a proyectos de eco logística local, para reducir las emisiones contaminantes provocadas por las operaciones logísticas de distribución de mercancías en las zonas urbanas metropolitanas.

 • Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG)

  Territorio | Fuera de plazo

  El Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG), dotat amb 8,4 milions d'euros està adreçat a invertir en espais fluvials metropolitans, recuperar zones degradades i integrar infraestructures.

 • Emprenedoria social tecnològica

  Desarrollo socioeconómico | Activitat econòmica | Fuera de plazo

  Convocatòria 2021 de beques i aportacions destinades al desenvolupament d'iniciatives i reptes d'innovació per a nova emprenedoria i empreses ja consolidades que desenvolupin projectes i activitats d'innovació tecnològica amb retorn social.

 • Programa de reducció de la contaminació

  Ecología | Actividad económica: vector agua | En plazo

  Per a les activitats que necessiten excepcions temporals dels límits d'abocament als requeriments especificats a l'annex 2 del RMAAR.

 • Pagament de la taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats de transport públic col·lectiu de viatgers de superfície

  Movilidad | Tasa de transporte | En plazo

  Mitjançant el formulari adjunt d'autoliquidació es pot efectuar el pagament de les taxes establertes a l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a l'ordenació del transport col·lectiu de viatgers de superfície de l'AMB, com són l'expedició de documents, l'adjudicació o modificació de serveis regulars de transport, l'autorització o renovació de serveis discrecionals entre d'altres.

 • Targeta T-verda

  Movilidad | Tarjetas de Transporte | En plazo

  La tarjeta T-verde es un título de transporte que permite utilizar de forma ilimitada y gratuita los servicios de transporte público integrados.

 • Subvencions pel foment de la transparència

  Administración AMB | Fuera de plazo

  Convocatòria aprovada per acord de 30 de maig de 2017 del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i publicada al BOPB el 7 d'agost del 2017, pel qual es convoquen subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència per a 2017-2018.

 • Subvencions als ajuntaments metropolitans pel foment de la transparència. Convocatòria 2020-2021

  Administración AMB | Fuera de plazo

  Convocatòria aprovada per acord de 25 de febrer de 2020 del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i publicada al BOPB el 13 de juliol del 2020, pel qual es convoquen subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència per a 2020-2021.

 • Subvenciones, en especie de cesión de bicicletas, a empresas y profesionales del ámbito metropolitano. CONVOCATORIA 2022

  Movilidad | Subvenciones a la bicicleta eléctrica | Fuera de plazo

  Debido a la voluntad del AMB de impulsar la movilidad sostenible en el territorio, se establece una línea de subvención, en forma de cesión temporal de bicicletas, para empresas de los municipios del área metropolitana de Barcelona.

 • Subvencions per a la gestió de residus. CONVOCATÒRIA TANCADA

  Ecología | Residuos

  Subvencions en matèria de gestió de residus per als municipis de l'àmbit metropolità de Barcelona per a projectes realitzats els anys 2017 i 2018

 • Dret d'accés a la informació pública

  Administración AMB | Dret d'accés a la informació pública

  Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública –tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda– de què disposa aquesta Administració.