• Solicitud de participación en procesos de selección de oferta pública de empleo

  Administración AMB | Recursos humans | En plazo

  El AMB publica convocatorias de procesos de selección de empleo público para cubrir plazas vacantes de personal funcionario de carrera.
  También publica convocatorias de procesos selectivos que se aprueban en ejecución de la oferta pública extraordinaria de estabilización de la ocupación temporal del AMB, el IMET y el IMPSOL.
  Desde esta página podrá acceder a la documentación necesaria para tramitar presencialmente su participación en el proceso de selección, o bien acceder al formulario electrónico para hacer la tramitación en línea.

 • Subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència. Convocatòria 2021

  Portal de Transparència | Subvencions a la recerca | Fuera de plazo

  Convocatòria aprovada pel Consell Metropolità el 26 de gener de 2021 i publicada al BOPB l'1 de febrer de 20201, per la qual es convoquen subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern.

 • Convocatoria 2023 de subvenciones a nuevas actividades económicas y proyectos en el ámbito de la economía cooperativa, social y solidaria (ECSS)

  Desarrollo socioeconómico | Agència econòmica | Fuera de plazo

  Desde esta página puede solicitar la subvención para el desarrollo de nuevos proyectos y la creación de nuevas actividades económicas, enmarcadas en el ámbito de la economía cooperativa, social y solidaria.

 • Verificar documents oficials de l'IMET

  Taxi | Verificar documents oficials de l'IMET | En plazo

  Servicio electrónico de verificación de documentos oficiales, con sistema de código seguro, emitidos por el IMET.

 • Solicitud de participación en procesos de selección de ocupación interina o temporal

  Administración AMB | Recursos humans | En plazo

  El AMB publica convocatorias de procesos de selección de ocupación, interina o temporal, para cubrir plazas vacantes y posibles suplencias del personal de la plantilla.

  Desde esta página puede descargar el modelo de solicitud para participar de forma presencial en estos procesos de selección, acceder al formulario electrónico para hacer el trámite en línea y conocer las convocatorias vigentes.

 • Subvención a proyectos de eco logística local

  Movilidad | Subvenció ecologística | Fuera de plazo

  Primera convocatoria 2019 para la concesión de subvenciones a proyectos de eco logística local, para reducir las emisiones contaminantes provocadas por las operaciones logísticas de distribución de mercancías en las zonas urbanas metropolitanas.

 • Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG)

  Territorio | Fuera de plazo

  El Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG), dotat amb 8,4 milions d'euros està adreçat a invertir en espais fluvials metropolitans, recuperar zones degradades i integrar infraestructures.

 • Emprenedoria social i/o tecnològica

  Desarrollo socioeconómico | Agència econòmica | Fuera de plazo

  Concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la selecció d´iniciatives innovadores d'emprenedoria social i/o tecnològica adreçades a generar teixit econòmic amb capacitat d’innovació. CONVOCATORIA 2023

 • Sol·licitud d'aprovació del programa de reducció de la contaminació

  Medi ambient | Actividad económica: vector agua | En plazo

  Per a les activitats que necessiten excepcions temporals dels límits d'abocament als requeriments especificats a l'annex 2 del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR).

 • Pagament de la taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats de transport públic col·lectiu de viatgers de superfície

  Movilidad | Tasa de transporte | En plazo

  Mitjançant el formulari adjunt d'autoliquidació es pot efectuar el pagament de les taxes establertes a l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a l'ordenació del transport col·lectiu de viatgers de superfície de l'AMB, com són l'expedició de documents, l'adjudicació o modificació de serveis regulars de transport, l'autorització o renovació de serveis discrecionals entre d'altres.

 • Solicitud de la tarjeta T-verda

  Movilidad | Tarjetas de Transporte | En plazo

  La tarjeta T-verde es un título de transporte que permite utilizar de forma ilimitada y gratuita los servicios de transporte público integrados.

 • Subvencions pel foment de la transparència

  Administración AMB | Fuera de plazo

  Convocatòria aprovada per acord de 30 de maig de 2017 del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i publicada al BOPB el 7 d'agost del 2017, pel qual es convoquen subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència per a 2017-2018.