900200/17 - Elaboració de reportatges de continguts per a mitjans de comunicació locals.

Volver

Aviso

"En relació al reportatge maquetat que cal presentar dins del sobre 2, la línia gràfica de la pàgina de prova serà lliure, per tal de valorar la creativitat. Un cop adjudicat el contracte, es treballarà de cara a acostar les pàgines a la línia gràfica pròpia de cada publicació".

Tipo de procedimiento:
Abierto
Tipo de contrato:
Servicios
Tipo de tramitación:
Ordinaria
Entidad adjudicadora:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lugar de ejecución:
La realització del contracte es durá a terme en les dependències del contractista, i si les necessitats ho requereixen, en les oficines de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Plazo de ejecución:
Des de la data de formalització del corresponent contracte fins al 31 de desembre de 2017.
Presupuesto de licitación:
23.884,30 € sin IVA

¡Atención!

Se está consultando una versión obsoleta.
Consultando versión 1.5 (Versión actual 1.6)

Fecha de la modificación 28.07.2017 / 14:38

Publicació de l'adjudicació

Subscriure's a aquest procediment

Convocatoria de licitación

Criterios de valoración de las ofertas:
Vegeu plec
División por lotes y números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garantías exigidas

Provisional:
No se requiere
Definitiva:
5% del presupuesto de adjudicación

Clasificación/Solvencia

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Vegeu plec

Documentación e información

Obtención de la documentación y la información:
Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependencia que tramita:
Contractació
Fecha límite de obtención de documentación e información:
08.05.17
Documentación asociada:

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

Fecha límite de presentación:
08.05.17 11:00
Documentación a presentar:
Vegeu plec
Lugar de presentación:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, edificio A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Plazo durante el que el licitador está obligado a mantener su oferta:
2 mesos
Admisión de variantes:
Vegeu plec

Gastos de publicidad

A càrrec de l'adjudicatari

Publicación en diarios oficiales

Boletín Oficial de la Provincia:
Fecha de publicación:
21.04.17
Anuncio:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&04/022017006853.pdf&1

Apertura y valoración

Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Apertura Sobre núm. 2:
Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
16.05.17 11:30
Apertura Sobre núm. 3:
Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
22.06.17 11:30

Apertura y valoración

Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Apertura Sobre núm. 2

Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
16.05.17 11:30

Apertura Sobre núm. 3

Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
22.06.17 11:30

Clasificación y requerimiento

Licitador mejor clasificado:
OP-TEAM SERVEIS INTEGRALS DE COMUNICACIÓ, SL
Documentació:

Adjudicación

Empresa adjudicataria:
OP-TEAM SERVEIS INTEGRALS DE COMUNICACIÓ,SL
Documentació:

Formalización de contrato

Empresa adjudicataria:
OP-TEAM SERVEIS INTEGRALS DE COMUNICACIÓ,SL

Renuncia desestimación