1.5.5 Versió sobre fons de color o imatge

En aquests exemples es mostra la versió dels Programes a una tinta quan no es pugui fer servir en el color corporatiu.

En el cas dels Programes aplicats sols, només s'invertiran els colors si el fons és de color vermell. Quan els Programes formen conjunt amb un logotip s'aplicaran en color negre sempre que el color de fons sigui un color clar, en cas contrari s'aplicarà en blanc, però mai en color.

*Representació de fons, no interpretar com a possibilitat d'emmarcar la marca.