1.5.4 Versió en positiu i negatiu

Sempre que sigui possible s'aplicarà el Programa en la seva versió a color en positiu. Sobre fons negre o molt fosc, el conjunt de Programa amb logotip s'aplicarà la versió en negatiu.

Aquí es mostra un exemple de Programes AMB en la seva versió a color en positiu i en negatiu.

* Representació de fons, no interpretar com a possibilitat d'emmarcar la marca.