8.C.4.1 A1: Monòlit informatiu

Panell: placa d'alumini de 3 mm
Impressió: vinil 3M antivandàlic