8.C.4 Aplicació gràfica als senyals

A continuació trobareu l'explicació i pautes a seguir per fer l'aplicació gràfica als senyals de parcs.