Tècnic superior de protocol i organització d'esdeveniments en pràctiques

Convocatòria pública per a la selecció d'un/a tècnic/a superior de protocol i organització d'esdeveniments en pràctiques, del grup A, subgrup A1  mitjançant procés selectiu de mèrits amb prova de coneixements vinculats al lloc de treball, adscrit/a a la Secció de Relacions Públiques i Protocol de la Direcció de Serveis Generals.

Tipo:
Contratación en prácticas
Número expediente:
902449/22
Período de presentación de solicitudes:
Del al (9-14)
Estado:
Convocatoria pruebas
Publicación:
BOPB 21.07.22
Servicio de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enlaces relacionados