Tècnic superior de protocol i organització d'esdeveniments en pràctiques

Convocatòria pública per a la selecció d'un/a tècnic/a superior de protocol i organització d'esdeveniments en pràctiques, del grup A, subgrup A1  mitjançant procés selectiu de mèrits amb prova de coneixements vinculats al lloc de treball, adscrit/a a la Secció de Relacions Públiques i Protocol de la Direcció de Serveis Generals.

Tipus:
Contractació en pràctiques
Número expedient:
902449/22
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 21.07.22
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats