Contratos formalizados

En este espacio se publican los contratos formalizados por el AMB, en cumplimiento de los artículos 8.1.f) y 13.1.d) de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Listado completo de contratos formalizados del AMB (última actualización  20/11/2019).

Contratos formalizados más recientes

(En esta tabla se muestra, únicamente, el resumen de los 5 últimos contratos firmados).
Expediente Objeto del contrato Fecha de adjudicación Órgano de contratación Fecha de firma  Importe de adjudicación (€ IVA excluido) Empresa adjudicataria
900749/18 Direcció d'Obra de les estructures del projecte de reforma i rehabilitació de Can Roca de Baix a Castelldefels 26/10/2018 Gerència 02/11/2018 7.950,00 CARLOS MONTOBBIO ASSOCIATS SL
901267/17 obres del projecte de reurbanització del carrer Josep Anselm Clavé, al terme municipal de Sant Just Desvern. 25/09/2018 Junta de Govern 09/10/2018 504.062,84 INFRAESTRUCTURAS TRADE SL
901322/17  Elaboració de 5 plans locals d'apatació al canvi climàtic en el marc del pacte d'alcaldes i alcaldeses per l'energia i el clima ( Lot 2 ) 18/09/2018 Vicepresidència de l'Àrea de Medi Ambient 26/09/2018 21.120,00 MCRIT S.L.
901322/17  Elaboració de 5 plans locals d'apatació al canvi climàtic en el marc del pacte d'alcaldes i alcaldeses per l'energia i el clima ( Lot 1 ) 18/09/2018 Vicepresidència de l'Àrea de Medi Ambient 26/09/2018 35.055,00 INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ PRIVADA
900149/18  Obres del projecte de connexió de la riera Can Carletes amb el Parc dels Cireres, fase 1, al terme municipal de Santa Coloma de Cervelló 25/09/2018 Vicepresidència Executiva 02/10/2018 307.817,35 VORACYS S.L.