Expediente 901456/18 ANUFRA S.L.

Volver
Tipo:
Contratos formalizados
Objeto del contrato:
Servei per a la redacció del projecte executiu de tres pous per al seguiment de les aigües subterrànies vinculat al control post clausura del dipòsit controlat de la Vall d'en Joan i posterior direcció d'obra.
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
19.200,00 €
Empresa adjudicataria:
ANUFRA S.L.
Órgano de contratación:
Vicepresidència d'Ecologia
Fecha de firma: