Expediente 901558/18

Volver
Tipo:
Contratos formalizados
Objeto del contrato:
Subministrament per l'adquisició d'una estació total Leica TS13 A 2 R500 per al departament de topografia de la Direcció de Serveis de l'Espai Públic
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
15.208,33 €
Empresa adjudicataria:
INSTOP CATALUNYA S.L.
Órgano de contratación:
Gerència
Fecha de firma: