Expediente 901510/18

Volver
Tipo:
Contratos formalizados
Objeto del contrato:
Servei manteniment integral dels edificis seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i dependències externes.
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
1.224.196,95 €
Empresa adjudicataria:
ISTEM S.L.U
Órgano de contratación:
Junta de Govern
Fecha de firma: