El nou enllumenat del parc del Turonet de Cerdanyola permet estalviar un 75 % de consum elèctric

| Tema: Parques

S’han col·locat un total de 116 lluminàries i 60 columnes amb una inversió de 350.000 €
Aquest estalvi equival al consum mitjà anual de 29 habitatges
La millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat a la xarxa de parcs metropolitans és una de les línies prioritàries de l’AMB

Enllumenat parc del Turonet

La substitució d’enllumenat al parc del Turonet de Cerdanyola del Vallès ha implicat un estalvi de consum del 75 %. Abans de la intervenció, la il·luminació d’aquest espai verd metropolità implicava una potència de 25,5 kW, mentre que amb la renovació de l’enllumenat ha baixat fins als 6 kW. Aquest estalvi equival al consum domèstic mitjà de 29 habitatges en un any. S’ha ampliat i renovat la instal·lació completa d’enllumenat, s’han substituït totes les canalitzacions i cablejat, s’han fet modificacions a l’armari elèctric i s’han col·locat un total de 116 lluminàries i 60 columnes amb una inversió de 350.000 €.

Pel que fa a l’extensió, s’han il·luminat aproximadament 2.500 m2 més, xifra que representa un increment del 20 % de les zones il·luminades dintre de parc.

La darrera intervenció d’enllumenat als parcs metropolitans va ser al parc del Molinet de Santa Coloma de Gramenet, que va culminar a principis del 2023. En les zones on s’ha intervingut, ha millorat la sensació de seguretat, ja que hi ha uns nivells lumínics superiors i llum de color blanc. A més, els llums s’adapten als usos de l’espai en funció de si detecten persones o no, de manera que respecten més la biodiversitat de l’entorn.

La millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’enllumenat de tota la xarxa de parcs metropolitans és una de les línies de treball del Servei de Gestió de Parcs de l’AMB.

L’objectiu és actualitzar les instal·lacions sobre la base de les noves tecnologies disponibles al mercat, adaptant-les als usos actuals per tal de millorar-ne l’eficiència energètica i reduir els consums elèctrics associats, sempre tenint present la seguretat dels usuaris i la biodiversitat urbana.

 

Renovació d’enllumenat a l’espai públic: estalvi, salut i seguretat

L’AMB segueix implementant el canvi d’enllumenat de diferents parcs metropolitans amb un triple focus: ambiental, econòmic i social.

En primer lloc, la substitució d’enllumenat implica un augment de l’eficiència energètica i una disminució de la contaminació lumínica, cosa que permet millorar la qualitat ambiental i fer front a l’emergència climàtica. Aquest enllumenat té la certificació energètica tipus A, és a dir, té una bona eficiència, ja que el disseny i els materials escollits fan que amb poca energia es generi la il·luminació necessària per aconseguir nivells de confort visual , sensació de seguretat i una correcta reproducció cromàtica.

D’altra banda, la substitució d’enllumenat a l’espai públic també suposa una reducció del cost de l’energia i permet fer un important estalvi a les arques públiques dels ajuntaments metropolitans. Es preveu que es reduirà el pagament del cost de l’energia entre un 50 % i un 75 %, en funció de l’actuació que es faci en cada parc en concret.

A més, la presència de més il·luminació implica un increment de la seguretat dels usuaris i una millora de la seva percepció de confort i tranquil·litat.

Albert Gassull, director de Serveis d’Espai Públic de l’AMB, afirma que: “El disseny i la gestió de l’espai públic passa per un canvi de paradigma per millorar la sensació de seguretat dels usuaris i amb visió de perspectiva de gènere, que ens permeti tenir uns parcs metropolitans segurs, inclusius i amb la convivència com a eix prioritari”.

Enlaces relacionados
Equipamientos relacionados
 • Imagen del parque
  Municipios:
  Cerdanyola del Vallès
  Inauguración:
  1995
  Superficie:
  106.231 m2
Dónde
Marker
Carrer de Pizarro, 34, 08290, Cerdanyola del Vallès