El nou enllumenat intel·ligent del parc del Molinet de Santa Coloma afavorirà la salut de les persones i la biodiversitat

| Tema: Parcs

La il·luminació té sensors de presència que controlen la intensitat i el color de la llum, de manera que respecta el cicle biològic de les espècies i redueix la contaminació lumínica

El cost de la instal·lació s'ha fet amb fons europeus gestionats a partir d'ACCIÓ i amb col·laboració publicoprivada

El parc del Molinet de Santa Coloma de Gramenet compta amb nova il·luminació a partir d'avui. Es tracta d'un laboratori urbà centrat en les persones que han liderat l'AMB i el clúster CICAT amb els membres del grup de treball Urban Centric Lighting. Els objectius d'aquest enllumenat experimental són els següents: 

 • Millorar la seguretat i la convivència a l'espai públic, amb un disseny d'il·luminació adequat a l'espai i centrat en les persones.
 • Preservar i millorar la salut de les persones. Les característiques espectrals de la llum aplicada minimitzen els efectes disruptius en el ritme circadiari en humans i en la resta d'espècies vives. El "rellotge circadiari" és el responsable de regular els cicles d'activitat i descans dels organismes i activa funcions vitals del sistema immunològic.
 • Impulsar un enllumenat urbà sostenible, eficient, saludable i tecnològicament avançat.
 • Potenciar la investigació (I+D) sobre la il·luminació exterior urbana.
 • Millorar la qualitat ambiental de la metròpolis de Barcelona. Amb aquest canvi de model, es produeix una important disminució de la contaminació lumínica. Els equips estan dotats d'uns sensors que augmenten els nivells de llum només quan és necessari, és a dir, que s'adapten a les necessitats de les persones.
 • Respectar la biodiversitat dels parcs metropolitans per tal de compatibilitzar l'ús públic amb l'augment d'espècies de fauna.

La novetat tecnològica més puntera és el canvi de l'espectre d'emissió de les lluminàries, que pretén potenciar l'ús públic del parc i respectar el cicle biològic de les espècies i de les persones. Quan no hi ha ningú, la llum és d'un color ataronjat accentuat, fet que redueix l'afectació sobre la biodiversitat. Quan passa una persona o el sensor detecta moviment o ocupació, la llum ataronjada passa a ser blanca, de manera que reprodueix millor dels colors, però sempre dins d'un rang d'impacte mínim sobre el rellotge circadiari. Aquesta lluminositat té dos beneficis importants: minimitza els efectes lumínics sobre el cicle immunològic a través dels receptors de la retina i millora la percepció a l'espai públic només quan és necessari. També té un impacte positiu en la percepció de seguretat de les persones, ja que sovint es relaciona la quantitat de llum amb la seguretat, tot i no ser un factor objectiu determinant.

Els usuaris del parc veuran millores qualitatives en el cicle de la son, l'estat d'alerta o alteració, el rendiment i l'estat d'ànim, així com respostes als canvis estacionals.

El control de la il·luminació es basa en sensors de presència, que graduen la intensitat i el color de la llum en funció de l'ús i ocupació dels diferents espais.

L'AMB i el CICAT han instal·lat un total de 26 lluminàries, amb una inversió procedent del fons de reforç de la competitivitat gestionats a partir d'ACCIÓ (Generalitat de Catalunya). Els recursos materials i humans han anat a càrrec dels fabricants i les empreses del sector involucrades:

 • Fabricació de productes especials per al projecte: Vossloh-Schwabe Ibèrica, Carandini, iGuzzini i Benito Novatilu
 • Assessorament tècnic: Citelum
 • Simulacions de síntesis espectrals de llum per a la salut: Kumux
 • Auditoria dels productes i la instal·lació: laboratori Asselum
 • Disseny de la il·luminació: estudi Anoche Iluminación Arquitectónica

El projecte s'ha portat a terme en tres zones del parc amb elevada concurrència d'usuaris: entorn de la Naturaula, zona de jocs i espai sota la pèrgola que connecta una de les entrades principals amb el sector del mirador.

Aquesta instal·lació ha suposat un nou paradigma en el disseny d'enllumenat, ja que aglutina en un mateix sistema diferents temperatures de color, intensitats i nivells lumínics, així com la regulació instantània i autònoma d'aquests paràmetres, sense comunicació amb un sistema central de control d'enllumenat, i amb un baix cost diferencial respecte a una instal·lació convencional. Aquesta conjuntura millora la gestió i el control sobre l'espai. 

Documents relacionats