Inversions en parcs i carrils bici

Volver

| Tema: Inversiones, Parcs, Relaciones internacionales

Més de 3 M€ del FEDER permetran millorar els parcs metropolitans i ampliar la Bicivia

Parc de Can Mercader


La Generalitat de Catalunya ha autoritzat més de 3 milions d'euros de subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a l'AMB per a projectes vinculats al patrimoni, la biodiversitat i la mobilitat sostenible. En concret, 1.177.685 € es destinaran a la restauració i millora de la xarxa de parcs metropolitans amb valor patrimonial i 2.172.700 euros serviran per ampliar la xarxa de carrils bici de la xarxa pedable Bicivia.

Aquest dos projectes s'emmarquen en el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'AMB signat l'agost del 2017. Aquest conveni té l'objectiu de desenvolupar actuacions dels eixos prioritaris 2, 4 i 6 del Programa operatiu d'inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020, i permetrà a l'AMB invertir una quantitat total de 72 milions d'euros, 30 dels quals estaran cofinançats pel FEDER. 

Millora del valor patrimonial dels parcs

La xarxa de parcs metropolitans (XPM) continuarà millorant amb una subvenció de més d'1,1 milions d'euros. Aquest finançament servirà per dur a terme obres de restauració en sis parcs metropolitans amb valor patrimonial, arquitectònic, botànic i històric: Torreblanca, Can Vidalet, Can Mercader, Can Buxeres, Can Solei i de Ca l'Arnús, i el parc de les Aigües.

L'AMB serà qui es farà càrrec de la redacció dels projectes executius, de la direcció de les obres i de tota la gestió administrativa i tècnica del Programa Operatiu FEDER. 

En tots els processos de restauració es tindrà en compte la incorporació de valors com l'accessibilitat i la cohesió social, ja que l'adequació dels accessos i la instal·lació de baranes implicaran més seguretat per als usuaris, alhora que el fet senyalitzar-los convertirà els elements patrimonials en nous equipaments educatius dels parcs.

Més informació sobre la millora de parcs

Sis nous carril bici estratègics de la Bicivia

La subvenció de més de 2,1 milions d'euros per a la Bicivia permetrà ampliar aquesta xarxa de carrils bici amb sis nous trams pedalables estratègics, que s'executaran entre el 2020 i el 2023.

Aquests sis nous trams pedalables seran punts clau de connexió entre diferents municipis metropolitans, que alhora facilitaran la connectivitat entre la ciutat de Barcelona i els àmbits del Besòs i del Llobregat. En general, milloraran la connectivitat en bicicleta a la metròpolis de Barcelona superant barreres territorials, com ara rius, infraestructures viàries o vies de ferrocarril.

Aquesta subvenció també servirà per finançar parcialment un tram estratègic de la Bicivia ja construït, que està en ús i amb molt d'èxit: el carril bici entre Esplugues de Llobregat i Barcelona.

El cost total d'aquestes set actuacions és de 5.842.041 €, dels quals el fons FEDER  n'aporta 2,1 milions i la resta es cofinancen entre l'AMB i els municipis metropolitans.

Més informació sobre l'ampliació de la Bicivia

Prova: $provaURL