Formació de Medcities per als ajuntaments

Volver

| Tema: Relaciones internacionales

El material de les sessions està disponible en vídeo

Imatge de la formació online


Durant el primer semestre d'aquest any, la xarxa MedCities ha dut a terme una sèrie de sessions de transferència de coneixements i formació per a personal polític i tècnic dels ajuntaments membres de la xarxa. Aquesta formació era la resposta a una necessitat expressada pels alcaldes durant l'Assemblea General d'aquesta entitat. Medcities és una xarxa de 63 ajuntaments i unions de municipis de tota la regió mediterrània amb seu a Barcelona, que té el suport financer de l'AMB. 

Les sessions van girar al voltant de temes com la gestió ambiental, la gestió de residus sòlids municipals, l'eficiència energètica o la mobilitat sostenible. Els participants van poder conèixer i compartir punts de vista sobre l'estat d'aquests temes a l'àrea mediterrània, quins són els principals reptes i quines les oportunitats d'acció que es poden implementar. 

Eugènia Vidal, arquitecta paisatgista i dissenyadora urbana, de la Coordinació General d'Infraestructures i Innovació de l'AMB va participar en el mòdul de gestió ambiental. La seva intervenció es va centrar en la implementació d'algunes solucions basades en la natura (SBN) a l'àrea metropolitana de Barcelona, com ara l'espai funcional de Collserola, a partir del qual es creen diferents pautes per definir, per exemple, una zona intermèdia entre la ciutat i el parc, o el Pla de gestió de la granja de Collserola. Vidal també va destacar la importància d'una dimensió òptima de planificació, especialment pels reptes del canvi climàtic i les consegüents amenaces creixents, com ara la problemàtica dels aqüífers o la seva recàrrega, etc. Els participants també van poder tenir informació de projectes de ciència ciutadana a través de Observatori Metropolità de Papallones i Visor de fauna.

Vídeos de les sessions

Prova: $provaURL