Begues amb el Líban

Volver

| Tema: Cooperación internacional

Signatura d'un conveni de cooperació coordinada amb Damat Halib


El passat 13 de desembre es va signar el conveni entre l'ajuntament de Begues i Damat Halib, entitat libanesa formada per persones de Síria i el Líban, per dur a terme el projecte "Begues amb el Líban: protegim els drets dels infants i adolescents refugiats".

Aquest projecte pretén millorar la participació i el rendiment escolar als refugiats, afavorir l'equitat entre homes i dones i, fomentar a Begues els drets humans, tot sensibilitzant sobre la situació d'emergència dels infants i adolescents de Trípoli.

El projecte neix de la línia de cooperació coordinada que el servei de Cooperació de l'AMB va iniciar el 2018.

Model de cooperació

La cooperació coordinada va destinada a treballar estretament amb els ajuntaments de l'àrea en projectes de cooperació. La identificació, la formulació tècnica, el seguiment de l'execució i la justificació dels projectes que hi concorren es treballen de manera coordinada entre els ajuntaments i el Servei de Cooperació Internacional de l'AMB. Amb aquesta metodologia es fa possible que ajuntaments petits i mitjans puguin desenvolupar accions amb més impacte. Així mateix, permet treballar propostes en visió local-global duent a terme accions tan als països com  als municipis de l'àrea metropolitana.

Begues amb el Líban

Després de més de 7 anys de conflicte a Síria, el Líban acull a prop d'1 milió de persones refugiades sirianes, 490.000 de les quals són infants i adolescents en edat escolar (de 3 a 18 anys).

En aquest context, i amb la finalitat de respondre a les necessitats educatives dels infants i adolescents refugiats, l'Ajuntament de Begues, juntament amb les seves sòcies locals al Líban Damat Halib i Milke Tears, duran a terme un projecte amb el doble objectiu de, per una banda, millorar la participació i rendiment escolar i proporcionar espais de lleure al infants i adolescents refugiats a Trípoli i, per l'altre, enfortir el compromís vers les persones refugiades de Trípoli a Begues per, d'aquesta manera, contribuir a la defensa dels drets a l'educació i al lleure dels infants i adolescents refugiats a Trípoli.

Un dels elements rellevants del projecte és fomentar l'apoderament i equitat entre homes i dones, i en aquest sentit en el projecte s'inclouran classes de futbol per a nenes, fomentant així la inclusió de les dones en les activitats esportives.

Aquest projecte pretén fomentar a Begues l'enfocament de drets humans, donant a conèixer i sensibilitzant a la població del municipi sobre el context d'emergència de les persones refugiades, especialment dels infants i adolescents de Trípoli (Líban). 

Galería de imágenes

Prova: $provaURL