Bicicleta

Informació sobre el servei d'aparcaments segurs per a bicicletes, Bicibox, i l'oferta de xarxa pedalable en municipis de l'AMB

Evolució del número de bicicletes estacionades
Evolució del numero d'usuaris
Evolució del numero de places
Xarxa ciclable AMB

Font: AMB