Aprenem a la Xarxa

Aquest programa vol afavorir el vincle de la ciutadania amb els parcs i platges metropolitans, donar a conèixer els valors socioambientals i crear espais de participació i aprenentatge vivencial.

Es disposa d'un seguit de serveis i equipaments pensats per aprendre de la interacció amb el medi. El programa té diferents projectes adreçats a públics diversos.


Contacteu amb el programa

 

Publicacions

Objectius
  • Promoure els parcs i les platges metropolitans com a espais d’aprenentatge vivencial i de recerca.
  • Difondre els valors socioambientals dels parcs i les platges metropolitans per afavorir l’estima, la conservació i el respecte per la natura.
  • Fomentar la participació i la vinculació dels centres educatius, de les entitats i de la població en general en la conservació del seu entorn proper.
  • Treballar en xarxa i establir sinergies amb centres educatius, entitats del territori, ajuntaments i altres administracions.