Informació del servei

Cartell
Què és?

Els aparcaments d'intercanvi metropolitans estan basats en el concepte park & ride (P+R), estès a Europa. Aquest servei permet que els usuaris freqüents del transport públic puguin estacionar els seus vehicles a les zones d'aparcament P+R especialment habilitades a prop de nodes de transport estratègics (tren, tramvia, bus...), i gaudir de 24 hores consecutives d'estacionament reservat.

L'AMB i els ajuntaments metropolitans estan implantant aquest servei d'aparcaments d'intercanvi per incentivar l'ús del transport públic i facilitar la combinació de vehicle privat + transport públic.

El procediment de registre i ús del servei es fa a través de l'app gratuïta AMB P+R Aparcaments d'Intercanvi.

Títols i caducitat

Els títols vàlids per gaudir del servei són:

  • Abonaments Renfe per a viatgers habituals de Rodalies mitjana distància.
  • T-casual, T-casual treballadors aeroport, T-familiar, packs especials Berguedà i Ripollès, T-4, Passi d'acompanyant, Bonotren 10 viatges Rodalies, Bono Exprés regional.
  • T-usual, T-grup, T-FM/FN 70/90 GEN, T-FM/FN 70/90 ESP, T-usual, T-mes FM/FN GEN, T-usual FM/FN ESP, Abonament mensual RENFE, Abonament mensual Catalunya regional RENFE.
  • T-jove, T-jove FM/FN GEN, T-jove FM/FN ESP, Abonament trimestral RENFE.
  • Targeta rosa gratuïta, ATM T-treballador.

Els títols exclosos del servei són:

  • Bitllets senzills, bitllets d'anada i tornada, T-dia, T-16, T-verda i T-esdeveniment.


Caducitat de l'autorització per aparcarBitllets no temporals

 

Operador Bitllet Acció de l'usuari Temps de validesa
ATM T-casual
T-familiar
Validar el bitllet en cada trajecte de tornada Validesa fins a la finalització del servei P+R (24 h des de l'inici del servei)
T-casual (T-10) treballadors aeroport
Packs especials Berguedà i Ripollès
AMB T-4
Passi d'acompanyant
Rodalies de Catalunya Bonotren 10 viatges Rodalies
Bono Exprés regional

 


Bitllets mensuals

 

Operador Títol Acció de l'usuari Temps de validesa
ATM T-usual Validar el bitllet només una vegada al mes en el trajecte de tornada Data de caducitat o 30 dies des de la data de la primera validació
T-grup
T-FM/FN 70/90 GEN
T-FM/FN 70/90 ESP
T-usual FM/FN GEN
T-usual FM/FN ESP
 
Rodalies de Catalunya Abonament mensual Rodalies
Abonament mensual Catalunya regional
Abonaments Renfe per a viatjers recurrents de Rodalies i Mitja Distància   Fins al 31 de desembre de 2022

 


Bitllets trimestrals

 

Operador Bitllet Acció de l'usuari Temps de validesa
ATM T-jove Validar el bitllet només una vegada al trimestre en el trajecte de tornada Data de caducitat o 90 dies des de la data de la primera validació
T-jove FM/FN GEN
T-jove FM/FN ESP
 
 
 
Rodalies de Catalunya Abonament trimestral

 


Abonaments anuals

 

Operador Bitllet Acció de l'usuari Temps de validesa
AMB Targeta rosa gratuïta Validar el bitllet només una vegada l'any Fins a la data de caducitat
ATM T-treballador


En el cas d'utilitzar la T-mobilitat, aquesta es valida automàticament quan es fa servir el transport públic entre l'inici i el final de l'aparcament. Només cal registrar el codi de la targeta des del menú de l'aplicació.