Plans de mobilitat a Europa: Nantes, Hèlsinki, Frankfurt, Manchester i Copenhaguen (3)

Col·lecció del PMMU "Publicació 3" (jornades 26 de setembre de 2014 i 28 de gener de 2015)
PMMU 3
Tema:
Mobilitat i transport
Públic:
Tipus:
Tècnic
Edició:
Plans i programes
Suports:
Electrònic, Paper

Plans de mobilitat a Europa: Nantes, Hèlsinki, Frankfurt, Manchester i Copenhaguen

Descarregar
Sinopsi

La col·lecció "Publicacions del PMMU" és el recull documental del procés de redacció (workshops i ponències) del Pla metropolità de mobilitat urbana, que ha d'ajudar a la seva difusió i participació.

Autor:
Diversos autors. Coordinacio de l'AMB i l'IERMB
Editorial:
AMB
Lloc i data:
Barcelona 2015
Idiomes disponibles:
Català
DL:
B 14351-2015
ISBN:
2385-3441