Millora ambiental del Llobregat

Tornar

| Tema: Aigua, Rius

Aportació d'aigua regenerada al tram final del riu


Aquesta setmana han començat les proves destinades a millorar la qualitat mediambiental del tram final del riu Llobregat. Entre l'1 de juny i el 31 de juliol s'aportarà aigua regenerada al riu a l'altura de l'assut de Molins de Rei, amb l'objectiu d'avaluar les possibles millores en la qualitat de l'aigua d'aquest curs fluvial.

Es preveu, per tant, que el 50% del cabal del riu Llobregat des de Molins de Rei fins a la seva desembocadura sigui d'aigua regenerada produïda a l'estació regeneradora d'aigua (ERA) de la depuradora del Prat de Llobregat. La mesura, impulsada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, serà implementada a través de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'AMB amb la col·laboració del Departament de Salut i de l'operador Aigües de Barcelona.

Millora qualitativa

Es durà a terme una campanya de monitorització per fer un seguiment de la qualitat del riu arran de l'aportació de l'aigua regenerada al tram final del riu.

Cal tenir en compte que la mesura està prevista al conveni signat per l'ACA i l'AMB a principis de 2018 per potenciar l'ús de l'aigua regenerada al tram final del Llobregat i que dona continuïtat als treballs duts a terme per un comitè de dotze experts constituït a finals de 2018, amb l'objectiu d'estudiar l'aportació de l'aigua regenerada com una mesura per incrementar els cabals i la disponibilitat dels recursos hídrics al tram final del riu.

Enllaços relacionats

Equipaments relacionats

On

  • Marker

    Assut de Molins de Rei Molins de Rei

Prova: $provaURL