Presentació

Grup de persones

L'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB incorpora la mirada feminista de manera transversal a tots els àmbits que desenvolupa, tant des de l'Agència de Desenvolupament Econòmic com des de l'Oficina de Polítiques Socials participant activament tot el personal de suport, tècnic i polític.

Pensar en clau de gènere

L'Àrea de Desenvolupament Spcial i Econòmic ha dissenyat una estratègia interna, amb el disseny d'un Pla de treball 2021/2023, que compta amb un inventari d'actuacions que s'estan desenvolupant des de totes les línies que impulsa l'Àrea. Aquesta estratègia incorpora indicadors de seguiment transversals i promou també que tots els municipis i actors socials i econòmics de la metròpolis, també tinguin com a principal objectiu acabar amb les desigualtats entre dones i homes i fomentar que les dones puguin gaudir i contribuir amb igualtat a totes les àrees socials i econòmiques

Els objectius estratègics per incorporar l'enfocament integrat de gènere a totes les línies que desenvolupem a l'Àrea de Desenvolupament són:

 • Incorporar una perspectiva de gènere a totes les actuacions que es desenvolupen, incorporant aquesta visió a totes les activitats i tasques.
 • Millorar com es recullen, demanen i exploten les  dades relatives al gènere perquè sigui més útil per millorar les actuacions que es desenvolupen.
 • Sensibilitzar a tots els  interlocutors perquè incorporin la perspectiva de gènere als projectes i actuacions que fan amb el suport de l'AMB, amb la inclusió d'indicadors desagregats per gènere que els ajudin a identificar les arrels de les desigualtats de gènere als seus municipis i apliquin millores correctores.

Puja
Plans i programes

Durant aquest mandat es dona suport a les iniciatives i projectes municipals a través dels plans metropolitans:

Pla de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023
Pla ApropAMB Pla metropolità de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis dirigit als ajuntaments

Per tal de poder accedir a aquests recursos, els municipis han d'aplicar una mirada amb perspectiva de gènere. A tots els formularis de petició i avaluació s'ha incorporat una secció on els municipis han d'explicar com incorporen la perspectiva de gènere en els projectes pels quals demanen subvenció.

 • Pla de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023

  Programa metropolità de dinamització del mercat de treball:

  • Emprenedoria: en el cas de projectes dirigits a impulsar l'emprenedoria en femení, el percentatge de la despesa elegible subvencionable podrà arribar al 80%.
  • Suport a la contractació per a empreses i entitats: en cas de projectes dirigits específicament a la contractació de dones, el percentatge de la despesa de la contractació laboral podrà arribar al 80%.
  • Plans d'ocupació: s'haurà de garantir al menys la contractació del 50 % de dones en cada projecte.
 • Programa metropolità de foment de la cohesió social:
  • Gènere i identitat: línia de suport econòmic per a projectes municipals dirigits a promoure la equitat i transversalitat de gènere en les organitzacions municipals, a incorporar la perspectiva de gènere interseccional i LGTBI a les polítiques socials, a impulsar el talent femení, a fomentar la conciliació i l'ús del temps i a garantir la igualtat real de drets, oportunitats i resultats entre dones i homes, així com el respecte i la defensa a la diversitat sexual i de gènere per evitar tota discriminació i  prevenir i combatre la violència de gènere i l'assetjament sexual.
 • Projectes subvencionats

  Projectes subvencionats per l'AMB als municipis metropolitans que apliquen polítiques de gènere.
   

  Municipi Projecte Pla metropolità Programa Línia Convocatòria  Import subvenció (€)
  Badia del Vallès Badia lliure de violències masclistes  Pla metropolità suport polítiques socials  Cohesió social   Gènere i identitat  2020/2021 25.889,82
  2022/2023 22.454,73
  Programa Igualtat de Gènere, i Feminismes Pla Metropolità Suport Polítiques Socials Cohesió social Gènere i identitat 2021/2022 25.889,82
  2022/2023 22.454,72
  Barberà del Vallès Xarxa dones empresàries BDV Dones + empresa ApropAMB Suport a les xarxes d'activitat econòmica del municipi  Emprèn i innova en femení 2022 23.519,50
  Valida en femení ApropAMB Suport a les xarxes d'activitat econòmica del municipi  Emprèn i innova en femení 2022 48.500,00
  Esplugues de Llobregat Dona, emprenedora i referent ApropAMB Suport a les xarxes d'activitat econòmica del municipi  Emprèn i innova en femení 2022 35.418,58
  Suport a les polítiques de gènere d'Esplugues de Llobregat Pla Metropolità Suport Polítiques Socials Cohesió social Gènere i identitat 2023 22.669,03
  Gavà Gavà és dona emprendedora  Pla Metropolità Suport Polítiques Socials  Dinamització Mercat de Treball. Orientació i formació   Singular 2022/2023 24.000,00
  ApropAMB Suport a les xarxes d'activitat econòmica del municipi Emprèn i innova en femení 2020/2021 20.000,00
  Caminem juntes Pla Metropolità Suport Polítiques Socials  Cohesió social Gènere i identitat 2023 15.000,00
  L'Hospitalet de Llobregat Espai obert per l'ocupació. InserDona. Inserció i innovació Pla metropolità suport polítiques socials  Dinamització mercat de treball  Orientació i formació  2020/2021 463.883,78
  Montcada i Reixac Connectadona  ApropAMB Reforç educatiu, digital i inclusiu  Connectabit  2020/2021 30.092,91
  Montgat Montgat emprèn en femení en clau de competències ApropAMB Suport a les xarxes d'activitat econòmica del municipi  Emprèn i innova en femení.   2020/2021 23.825,16
  Orienta dones Pla Metropolità Suport Polítiques Socials  Dinamització Mercat de Treball. Orientació i formació  Orientació i formació  2022/2023 62.037,96
  Sant Feliu de Llobregat Femgames, incubadora amb perspectiva de gènere pel desenvolupaments de videojocs en femení ApropAMB Suport a les xarxes d'activitat econòmica del municipi  Emprèn i innova en femení 2020/2021 30.000,00
  Dones Mentores  Pla metropolità suport polítiques socials  Cohesió social
   
  Gènere i identitat 
   
  2020/2021 15.600,00
  2022 23.400,00
  Mentoring per dones emprenedores. Línia Innova en femení. ApropAMB Suport a les xarxes d'activitat econòmica del municipi Emprèn i innova en femení 2022 10.000,00
  Sant Vicenç dels Horts Subvencions per a dones emprenedores i accions de dinamització al coworking ApropAMB Suport a les xarxes d'activitat econòmica del municipi Emprèn i innova en femení 2022 55.764,17
  Santa Coloma de Gramenet La CIBA Xarxa Violeta. Acompanyament a dones en situació de violència masclista als barris de la ciutat.  ApropAMB Xarxa de reforç de les polítiques socials  Acompanya 2020/2021 30.000,00
  La CiBA digital, formació Fullstack per a dones (bootcamp inclusiu)    ApropAMB Suport a les xarxes d'activitat econòmica del municipi  Emprèn i innova en femení.   2020/2021 40.000,00
  Digitalització CIBA. Cap dona enrere.  ApropAMB Reforç educatiu, digital i inclusiu  Connectabit 2020/2021 10.000,00
  Viladecans Espai d'orientació i assessorament per la igualtat de gènere a l'àmbit laboral.    ApropAMB Xarxa de reforç de les polítiques socials  Acompanya 2020/2021 51.818,30
  Women MeetUp   ApropAMB Suport a les xarxes d'activitat econòmica del municipi  Emprèn i innova en femení.   2020/2021 96.000,00
  Espai d'acompanyament Emocional per a joves des de la perspectiva de gènere- Punt Afectes   ApropAMB  Xarxa de Reforç de les polítiques Socials  Acompanya  2022 12.000,00
  Mentoring Laboral 2020-2021 Empoderament Dones   Pla metropolità suport polítiques socials  Dinamització mercat de treball. Orientació i formació  Orientació i formació  2020/2021 74.966,94
  Tècnica Reforç Servei Informació i atenció a les dones ApropAMB Xarxa de Reforç de les polítiques Socials  Acompanya 2022 19.206,00
  Detecció, sensibilització, prevenció i intervenció: un model integral per afrontar les desigualtats de gènere Pla metropolità suport polítiques socials  Cohesió social Gèner i identitat 2020/2021 59.452,79
  2022 65.000,00


  Descarregar llistat

 • Avaluació de projectes amb perspectiva de gènere

  L'AMB incorpora la mirada feminista, de manera transversal, tant en l'àmbit relacionat amb del desenvolupament econòmic (a través de l'Agència de Desenvolupament Econòmic) com en l'àmbit social (a través de l'Oficina de Polítiques Socials).

  Per fer-ho, s'indica al municipi que participa en aquests plans socials, que incorpori la perspectiva de gènere en els projectes pels quals demana subvenció. Això es fa a través del formulari de petició i avaluació de qualsevol del dos plans metropolitans: el pla de suport a les polítiques socials municipals i el pla ApropAMB. Per facilitar l'avaluació de projectes s'ha creat una sessió de formació que presenta una metodologia útil per als municipis, per poder avaluar el projecte que subvencionarà l'AMB.

  En aquesta formació s'expliquen els conceptes imprescindibles per entendre què vol dir treballar amb perspectiva de gènere i els objectius que persegueix incloure aquesta perspectiva i, es treballa com tenir en compte la perspectiva de gènere en l'avaluació dels projectes de suport a les polítiques socials municipals i ApropAMB.
   

  • Durada: 90 minuts.
  • Metodologia: Explicació teòrica acompanyada de petits exercicis i reflexions individuals.
  • Professorat:  Dra. Mònica Gelambí Torrell, llicenciada en Dret i en Ciències Polítiques i de l'Administració i especialista en polítiques públiques de gènere i en implementació de la transversalitat de gènere en les polítiques i en les organitzacions.

  Presentació: Formació en perspectiva de gènere


Puja
Eines i espai de coneixement
 • Taula Social Metropolitana

  Àmbit de treball: Igualtat de gènere

  Aquest àmbit de treball neix arran d'una demanda plantejada per diferents ajuntaments metropolitans, amb l'objectiu de poder articular des de l'AMB respostes més ajustades a les seves expectatives i necessitats en el l'àmbit de la igualtat de gènere en les polítiques socials i de desenvolupament econòmic.

  Aquest àmbit de treball és un espai de trobada i d'intercanvi d'experiències entre els municipis metropolitans i es reunirà periòdicament per debatre temes relacionats, impulsar noves iniciatives o proposar noves actuacions.

  Veure documentació de les sessions celebrades

  Un dels objectius principals serà l'elaboració d'un Pacte metropolità per la igualtat de gènere i així com fer propostes sobre serveis, plans i actuacions que ofereix l'ADSE en aquesta temàtica i dels temes a estudi o propostes pròpies a treballar des de l'àmbit.

  Municipis participants:

  • Badia del Vallès.
  • Cervelló.
  • Cornellà de Llobregat.
  • Esplugues de Llobregat.
  • Gavà.
  • L'Hospitalet de Llobregat.
  • El Prat de Llobregat.
  • Montcada i Reixac.
  • Sant Boi de Llobregat.
  • Santa Coloma de Gramenet.
  • Sant Just Desvern.
  • Sant Vicenç dels Horts.
  • Viladecans.

  Altres entitats:

  • Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Puja